eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Impact of Corruption on Economic Growth Through Corruption Transmission Channels for the Bsec Countries )

Yazar : Yavuz Odabaşı  Kazım İlhan Yarıkan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 537-550
Dergiye Geliş Tarihi : 17.09.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : Yavuz Odabaşı Kazım İlhan Yarıkan, (23). YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 537-550. Doi: 10.17753/Ekev1235.


Özet
Yolsuzluk; gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ortak bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki doğrudan olabileceği gibi bazı aktarım kanalları yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Çalışmada öncelikle; konu ile ilgili literatür çalışmalarına değinilmiş, sonrasında ise yolsuzluk aktarım kanalları üzerinde durulmuştur. Son olarak Panel Veri Analizi kullanılarak, yolsuzluğun ekonomik büyümeye doğrudan etkisi ile birlikte, beşeri sermaye ve yatırım kanalları yoluyla yolsuzluğun ekonomik büyümeyi ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla analizde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi 11 ülkenin 2003-2017 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; yolsuzluğun ekonomik büyümeyi doğrudan negatif yönde etkilemesinin yanında, yatırım kanalı aracılığıyla yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Diğer taraftan beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamaması, beşeri sermaye değişkeninin KEİ ülkeleri açısından bir yolsuzluk aktarım kanalı görevi görmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yolsuzluk, Yolsuzluk Aktarım Kanalları, Yatırım, Beşeri Sermaye. Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Abstract
Corruption is a common problem of developing, developed and underdeveloped countries. The relationship between corruption and economic growth may occur both directly and through corruption transmission channels. In this research using Panel Data Analysis, besides the direct impact of corruption on economic growth, the impact of corruption through human capital and investment channels that are accepted in the literature, has been analysed with the data of 11 member countries of the Black Sea Economic Cooperation BSEC between 2003-2017. As a result of the analysis, it is seen that besides the direct impact of corruption negative effect on economic growth, corruption also affects the economic growth through investment, channel. On the other hand, since there is no significant relationship between human capital and economic growth, it is concluded that the human capital variable does not act as a corruption transmission channel fort he BSEC countries.

Keywords
Corruption, Corruption Transmission Channels, Investment, Human Capital, Economic Growth, Panel Data

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri