eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Health Management Students Investigation of Leadership and Emotional Intelligence Levels )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 247-262
Dergiye Geliş Tarihi : 27.10.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : RAMAZAN KIRAÇ Handan ERTAŞ, (23). SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 247-262. Doi: 10.17753/Ekev1260.


Özet
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin liderlik ve duygusal zekâ düzeylerinin araştırılması, liderlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma deseni ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden 232 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde demografik veriler ikinci bölümünde ise “Duygusal Zekâ” Ölçeği ve “ Lidelik Özellikleri” ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Güvenilirlik testi, varyans analizi, t testi analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Duygusal zekâ ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,806 gençlik liderlik özellikleri ölçeğinin ise 0,966 olarak tespit edildi. Duygusal zekâ ve liderlik ortalamaları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin sınıfları ile duygusal zekâ ve liderlik ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Üçüncü sınıf öğrencilerinin ortalamaları birinci ve ikici sınıf öğrencilerinden yüksek çıkmıştır. Duygusal zekâ ile liderlik ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, duygusal zekâ arttıkça liderlik davranışı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, Duygusal Zekâ, Üniversite, Öğrenci, Sağlık Yönetimi.

Abstract
In this study, it is aimed to investigate the leadership and emotional intelligence levels of university students and to reveal the relationship between leadership and emotional intelligence. Quantitative research design and easy sampling method were used in the study. The sample of the study consists of 232 students from the Health Management Department of Selçuk University. The questionnaire technique was used as a data collection tool. Demographic data was used in the first part of the questionnaire and ikinci Emotional Intelligence ”and id Leadership Characteristics” scale were used in the second part of the questionnaire. The data obtained were analyzed by SPSS program and evaluated. Reliability test, variance analysis, t test analysis and correlation analysis were used. According to the results of the study, Cronbach's alpha value of the emotional intelligence scale was 0.806 and 0.966 of the youth leadership characteristics scale. There was no significant difference between the mean of emotional intelligence and leadership and gender. A significant difference was found between the students' classes and their average of emotional intelligence and leadership. The average of the third grade students was higher than the first and second grade students. A significant positive correlation was found between emotional intelligence and leadership averages. As emotional intelligence increased, leadership behavior also increased.

Keywords
Leadership, Emotional Intelligence, University, Student, Healthcare Management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri