eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPOLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
(Anormal Return Movements Around Political Election Dates: Case of ISE )

Yazar : YUNUS YILMAZ  Bekir ELMAS  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 569-582
Dergiye Geliş Tarihi : 31.10.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : YUNUS YILMAZ Bekir ELMAS, (23). POLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 569-582. Doi: 10.17753/Ekev1265.


Özet
Ülkemiz uzun yıllar koalisyon hükümetleri ile yönetilmiş ve bu hükümetlerin birçoğunun yaşam süreleri oldukça kısa olmuştur. Sık hükümet değişimleri özellikle ekonomi politikalarının sürdürülmesini engellemektedir. Ayrıca hükümet değişiklikleri, hisse senedi piyasalarında doğrudan bir etkiye sahiptir. Hisse senetleri alternatiflerine göre daha riskli yatırım araçlarıdır. Bu nedenle yatırımcıların hisse senedi fiyatlarını ve getirilerini etkileyen faktörleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Literatürde, seçim tarihleri etrafındaki günlerde hisse senetleri üzerinde anormal getiriler elde edildiği ortaya konmuştur. Bu çalışmada, 1990-2015 döneminde Türkiye’de yapılan Politik Seçimler ile BIST-100 endeks getirisi arasındaki ilişki incelenmiştir. İlgili dönemde sekiz Milletvekili Genel Seçimi, dört Yerel Seçim, üç Referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, politik seçim tarihleri etrafındaki günlerde, BIST-100 endeksinde anormal getiriler elde edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Genel Seçimler, Olay Çalışması, BIST-100, Getiri, Anormal Getiri.

Abstract
Our country has been governed by coalition governments for many years and the life span of many of these governments has been quite short. Frequent government changes, in particular, prevent the continuation of economic policies. In addition, government changes have a direct impact on stock markets. Equities are more risky investment instruments than alternatives. For this reason, investors should closely follow the factors affecting stock prices and returns. In the literature, it is indicated that there are abnormal returns in shares the days closer to general elections. In this study, it is aimed to analyze the relation between ISE 100 return index and the political elections between 1990 and 2015. In the relevant period, there were eight deputies general elections, four local elections, three referendums and one presidential election. Using the event study method, it has been found that abnormal returns are obtained in the ISE 100 index in the days around the political election dates.

Keywords
General Elections, Event Study, ISE 100, Return, Abnormal Return.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri