eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİSİNDE ÖNEM VERDİKLERİ HUSUSLAR
(Important Factors in Prepared Speaking Skills According to Turkish Language Pre-Service Teachers in Terms of Peer Assessment )

Yazar : Ömer KEMİKSİZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 392-412
Dergiye Geliş Tarihi : 2.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının hazırlıklı konuşma becerisinde önemli gördükleri noktaların akran değerlendirme tekniği kullanılarak tespit edilmesidir. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında öğrenim gören 32’si kız, 10’u erkek toplam 42 öğretmen adayıdır. 9 hafta süren uygulama aşamasında her bir katılımcının sınıf ortamında gerçekleştirdiği hazırlıklı konuşma, dinleyiciler tarafından değerlendirilmiştir. Tarama modelinde yürütülen çalışmanın verileri öğretmen adayları tarafından tutulan akran değerlendirme defterleri aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucu öğretmen adaylarının hazırlıklı konuşmalarda önemli gördükleri hususlar “içerik, diksiyon, beden dili, ortam, üslup, görgü kuralları ve kaygı” olmak üzere yedi temada toplanmıştır. Bu temalar altında da çeşitli kodlara yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre içerik, beden dili, diksiyon ve kaygı temalarının öğretmen adayları tarafından hazırlıklı konuşmalarda daha önemli görüldüğü belirlenmiştir. Kodlar bazında ise “jest ve mimiklerin kullanımı, ses şiddeti, konu seçimi, göz teması kurma ve dinleyicileri konuşmaya katma”, katılımcıların üzerinde en çok durdukları noktalar olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Konuşma Becerisi, Konuşma Türleri, Hazırlıklı Konuşma, Akran Değerlendirme, Öğretmen Adayları.

Abstract
This study aims to determine important factors, as suggested by Turkish language pre-service teachers, in prepared speaking skills. To this end, peer assessment method was used. The current study was conducted in the spring semester of 2017-2018 academic year. Participants of the study were 42 pre-service teachers studying at Department of Turkish Language Teaching in Faculty of Education at Bartın University and 32 of them were female and 10 of them were male. During the 9-week implementation stage of the research, each participant's prepared speech was evaluated by the audience in the classroom. The study was conducted in survey model. The data was obtained through peer assessment notebooks of the pre-service teachers and analyzed with the content analysis technique. As a result of the analyzes, the important factors prioritized by the pre-service teachers in prepared speeches were collected under seven themes: “content, elocution, body language, environment, style, etiquette and anxiety”. Various codes were also included under these themes. According to the findings, the themes of content, body language, elocution and anxiety were deemed more important by the pre-service teachers in prepared speeches. In terms of the codes, “the use of gestures and mimics, sound intensity, choice of subject, making eye contact and involving the audience to the speech” were the most emphasized factors by the participants.

Keywords
Speaking Skill, Talk Types, Prepared Speech, Peer Review, Teacher Candidates.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri