eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ TEORİNİN GÜNDELİK YAŞAM SOSYOLOJİSİNE KATKILARI
(Contribution of Theory of Symbolic Interactionism to Sociology of Everyday Life )

Yazar : Gökhan Gökulu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 173-190
Dergiye Geliş Tarihi : 2.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019


Özet
Bu çalışma, sembolik etkileşimci yaklaşımın gündelik yaşam sosyolojisine yapmış olduğu katkıyı tartışmayı amaçlamaktadır. Sembolik etkileşimci yaklaşım nesnelerin evrensel ve nesnel bir anlamın olamayacağını gündelik etkileşim biçimlerinin anlamı ortaya çıkardığını vurgulamaktadır. Bu bakımdan anlamı evrensel zamandan ve mekândan bağımsız bir olgu olarak ele almak onun dinamik değişen boyutunu göz ardı etmek anlamına gelecektir. Çalışma sembolik etkileşimci yaklaşımın anlamın ortaya çıkışındaki gündelik etkileşim biçimlerinin önemini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışma sembolik etkileşimci yaklaşımın düşünsel kökenlerini ve temel kabullerini ortaya koyduktan sonra sembolik etkileşimci bakış açısının gündelik yaşamdaki yansımalarını inceleyecektir. Sembolik etkileşimci yaklaşım anlamın dinamik ve değişen yapısına odaklanırken gündelik yaşamdaki mikro etkileşim biçimlerinin bu anlamın ortaya çıkışında ve değişim geçirmesinde son derece etkili olduğunun altını çizmektedir. Gündelik yaşam bir anlamda nesnelere yüklenen anlamın ortaya çıktığı sayısız etkileşim biçimini barındırdığı için sosyologların inceleme nesnesinin temelini oluşturmaktadır. Sembolik etkileşimci yaklaşım bireylerin diğer bireylerle ve nesnelerle kurmuş olduğu etkileşimi kendi çıkarları ve girmiş olduğu etkileşim biçimleri sonucunda şekillendiğini vurgulamaktadır. Bu anlamda bireylerin nesnelere yüklemiş olduğu anlamları araştırırken gündelik hayatın bilgisini ve bireylerin gündelik yaşamdaki konumlarını bilmek sosyolojik analiz yapabilmek için hayati öneme sahiptir. Çalışma bireylerin gündelik yaşamda karşılaştıkları olayların, bu olaylara yükledikleri anlamların mikro ilişkiler ve etkileşimler üzerinden anlaşılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bununla birlikte gündelik yaşamda her etkileşim bizim için aynı ölçüde değerli değildir. Önem verdiğimiz ve değerli gördüğümüz bireylerle girilen etkileşimin bireyler üzerinde anlamın inşası noktasında daha fazla etki yarattığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Sembolik Etkileşim, Gündelik Yaşam, Faydacılık, Genelleştirilmiş Öteki, George Mead.

Abstract
This study aims to discuss the contribution of symbolic interactionist approach to sociology of everyday life. The symbolic interactionist approach emphasizes that objects cannot have a universal and objective meaning, whereas everyday interaction forms reveal meaning. In this respect, to consider the meaning as a phenomenon independent of time and space would mean to ignore its dynamic changing dimension. The study aims to show the importance of everyday interaction forms in the emergence of meaning from the perspective of symbolic interactionism. In this respect, the study will examine the reflections of the symbolic interactionist perspective in everyday life after revealing the intellectual origins and basic assumptions of the symbolic interactionist approach. While the symbolic interactionist approach focuses on the dynamic and changing structure of meaning, it underlines that micro interaction forms in daily life are highly effective in the emergence and transformation of this meaning. Everyday life forms the basis of sociologists' object of inquiry, as it embodies numerous forms of interaction in which the meaning imposed on objects emerges. The symbolic interactionist approach emphasizes that individuals' interaction with other individuals and objects is shaped as a result of their own interests and forms of interaction. In this sense, it is vital for sociological analysis to be aware of the knowledge of everyday life and the position of individuals in everyday life when investigating the meanings imposed on individuals by objects. The study underlines that the events that individuals face in daily life and the meanings they impose on these events should be understood through micro relations and interactions. However, not every interaction in everyday life is equally valuable to us. It can be said that the interaction with the individuals we care about and deem valuable has more effect on the construction of meaning.

Keywords
Symbolic Interaction, Everyday Life, Utilitarianism, Generalized Other, George Mead.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri