eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







Tersten Yapılandırılmış Öğrenme Yöntemiyle ilgili Türkiye’de Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Bir Analizi
(AN ANALYSIS OF MASTER’S AND DOCTORAL RESEARCH ON FLIPPED INSTRUCTION IN TURKEY )

Yazar : Emrah EKMEKÇİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 137-149
Dergiye Geliş Tarihi : 8.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : Emrah EKMEKÇİ , (23). Tersten Yapılandırılmış Öğrenme Yöntemiyle ilgili Türkiye’de Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Bir Analizi. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 137-149. Doi: 10.17753/Ekev1286.


Özet
Tersten yapılandırılmış öğrenme (ters yüz öğrenme)son on yılda eğitim alanında görülen en popüler yöntemlerden birisidir. Tersten yapılandırılmış öğrenmenin tarihi 2007 yılına dayanır. Amerika’da iki kimya öğretmeni dersleri çeşitli sebeplerle kaçıran öğrenciler için videolarını kaydedip yayınladılar. Tersten yapılandırılmış öğrenme öğretmen ve öğrencilerin alışılagelmiş sınıf içi ve sınıf dışı rollerini değiştirerek sınıf içi zamanı daha etkin kullanabilmeyi hedefler. Pasif olarak sınıfta yer alan öğrenciler bu yöntemde artık derse aktif katılım sağlarlar. İsminden de anlaşılacağı üzere tersten yapılandırılmış öğrenmede alışılagelmiş olan sınıf içinde öğretmenin konuyu anlattığı sunum kısmı artık dersten önce öğrencilerin videolar üzerinden halledecekleri bir durum halini almıştır. Yani bu yöntemle öğrenciler evde ödev yapacakları yerde öğretmenlerinin ders videolarını izlerler sınıfta ise ödev, daha çok alıştırma, etkinlik gibi daha aktif öğrenme ortamlarında bulunurlar. Bu yöntemin Amerika’da ilk uygulamasında sonra birçok kurum yöntemi eğitim sistemlerine dâhil etmiş ve bu alanla ilgili araştırmalarda da artış başlamıştır. Bu çalışma tersten yapılandırılmış öğrenme yöntemini baz alan Türkiye’ yapılmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bir analizini yapmayı hedeflemektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Yüksek Öğrenim Kurumu’nun Ulusal tez merkezi veri tabanında yöntemle ilgili bazı anahtar kelimeler taranmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de bu yöntem ile ilgili 2014- 2019 yılları arasında farklı disiplinlerde yapılmış 57 yüksek lisans, 31 doktora tezine ulaşılmıştır. Çalışmaların büyük bir çoğunluğunun amacının tersten yapılandırılmış yöntemin öğrenci başarıları, tutumları, algıları ve öz yeterlik inançlarına katkısını incelemek olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı çalışmalar bu yöntemin öğrencilerin genel becerilerinin yanında 21. Yüzyıl becerilerine katkısını araştırmışlardır. Çalışma sonunda tersten yapılandırılmış öğrenmenin tarih, kimya, sağlık, fen, sosyal, müzik ve yabancı dil öğretimi gibi çok farklı disiplinlerde yapılan tezlerde yer aldığı sonucuna da varılmıştır. Türkiye’deki bu alanlarda yapılan çalışmalar ise en çok yabancı dil öğretimi alanındaki tezlerde kendini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Tersten Yapılandırılmış Öğrenme, Yüksek Lisans, Doktora, Akademik Çalışma, Tez Çalışmaları.

Abstract
Flipped learning has been one of the most popular trends in education in the last decade. History of flipped learning dates back to 2007 when two chemistry teachers in the USA recorded videos and screencast them for enabling their students to compensate for the lessons they missed. Flipped learning emphasizes effective use of class time by changing the traditional task of teachers and students inside and outside the classroom. In flipped learning, students' roles as passive lecture listeners change to active participants in classroom activities. As its name suggests, flipping takes the presentation or lecture part which is traditionally done in the classroom and places that in pre-class work. It can be considered as a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed. Subsequent to the first implementation of this new instructional model, a lot of institutions have started to integrate the model into their education systems and research on flipped learning has begun to gain popularity. This study aims to analyse master’s and doctoral research on flipped learning conducted in Turkey. As data collection tool, document analysis method was used in the study. To this end, some key words related to flipped learning were searched in the data base of National Thesis Center (NTC) provided by the Council of Higher Education. It was found that 57 master’s and 31 doctoral research was conducted in different disciplines between the years of 2014 and 2019 in Turkey. The scope of majority of these studies was usually based on determining students’ attitudes, perceptions, academic achievements, and selfefficacy beliefs. Some studies focused on the contribution of flipped learning to learners’ development of 21st century skills as well as to general competence levels. The study also found that flipped learning was implemented in a wide range of disciplines such as history, chemistry, music, science education, social studies, accounting education, medical studies, and foreign language education which constituted the greatest proportion of the current academic research in Turkey.

Keywords
Flipped Learning, Master, Doctoral Studies, Academic Research, Dissertations.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri