eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Reviewing of Primary School Turkish Language Course Curriculums in Republic Period Related to Dictionary Use )

Yazar : ASLI MADEN  Recep Demir  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 13-34
Dergiye Geliş Tarihi : 15.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : ASLI MADEN Recep Demir, (24). CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 13-34. Doi: 10.17753/Ekev1292.


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan sözlük kullanımına ilişkin açıklama, ilke, amaç ve kazanım unsurlarını tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı uygulanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde hazırlanmış olan ilkokul Türkçe dersi öğretim programları araştırmada veri kaynağı olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında ilkokul programlarında geçen sözlük kullanımı ile ilgili içerik (açıklama, amaç, kazanımlar) belirlenmiş ve tasnif edilmiştir. Sözlük kullanımına yönelik olan, öğrencilerin bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmelerine hizmet eden açıklamalar ve kazanımlar Türkçe dersi öğretim programındaki başlıklar/alanlara göre içerik analizine tabi tutulmuştur. Sözlük kullanımı ile ilgili amaç, kazanım ve açıklama ifadeleri programa, öğrenme alanına ve sınıfa göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 1924 programından bugüne tüm programlarda sınırlı da olsa sözlük kullanımına yönelik, okuma alanı içerisinde, amaç ve açıklamaların olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte sözlük kullanımına yönelik unsurların 1981, 2005 ve sonrasındaki programlarda açıklama, amaç-kazanım ve etkinlik örnekleri ile daha yoğun biçimde yer bulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlük, Alışkanlık, Türkçe Dersi, Program, İlkokul.

Abstract
The present study aimed to determine the explanation, principle, purpose and acquisition characteristics related to the dictionary use of primary school Turkish curriculums. In this study, qualitative research approach has been adopted. Primary school Turkish course curriculums prepared in the Republic period was determined as the data source in the research. Document analysis technique has been used for collecting research data. In the research, the content (explanation, purpose, acquisitions) related to dictionary use in primary school curriculums has been determined and classified. Explanation and acquisitions for turning the dictionary use skill into a habit were subjected to content analysis according to the titles / areas in the Turkish curriculum. The expressions of purpose, acquisition and explanation regarding the dictionary use were analyzed according to the curriculum, learning area and class. As a result of the research, it has been determined that there are purpose and explanations within the reading area for the dictionary use, although limited in all curriculums since 1924. However, it has been observed that the items related to the dictionary use were more intense in the programs of 1981, 2005 and after, with examples of explanation, purpose, acquisition and worksheets.

Keywords
Dictionary, Habit, Turkish Course, Curriculum, Primary School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri