eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Reviewing of Primary School Turkish Language Course Curriculums in Republic Period Related to Dictionary Use )

Yazar : ASLI MADEN  Recep Demir  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 13-34
Dergiye Geliş Tarihi : 15.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : ASLI MADEN Recep Demir, (24). CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 13-34. Doi: 10.17753/Ekev1292.


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan sözlük kullanımına ilişkin açıklama, ilke, amaç ve kazanım unsurlarını tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı uygulanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde hazırlanmış olan ilkokul Türkçe dersi öğretim programları araştırmada veri kaynağı olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında ilkokul programlarında geçen sözlük kullanımı ile ilgili içerik (açıklama, amaç, kazanımlar) belirlenmiş ve tasnif edilmiştir. Sözlük kullanımına yönelik olan, öğrencilerin bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmelerine hizmet eden açıklamalar ve kazanımlar Türkçe dersi öğretim programındaki başlıklar/alanlara göre içerik analizine tabi tutulmuştur. Sözlük kullanımı ile ilgili amaç, kazanım ve açıklama ifadeleri programa, öğrenme alanına ve sınıfa göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 1924 programından bugüne tüm programlarda sınırlı da olsa sözlük kullanımına yönelik, okuma alanı içerisinde, amaç ve açıklamaların olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte sözlük kullanımına yönelik unsurların 1981, 2005 ve sonrasındaki programlarda açıklama, amaç-kazanım ve etkinlik örnekleri ile daha yoğun biçimde yer bulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlük, Alışkanlık, Türkçe Dersi, Program, İlkokul.

Abstract
The present study aimed to determine the explanation, principle, purpose and acquisition characteristics related to the dictionary use of primary school Turkish curriculums. In this study, qualitative research approach has been adopted. Primary school Turkish course curriculums prepared in the Republic period was determined as the data source in the research. Document analysis technique has been used for collecting research data. In the research, the content (explanation, purpose, acquisitions) related to dictionary use in primary school curriculums has been determined and classified. Explanation and acquisitions for turning the dictionary use skill into a habit were subjected to content analysis according to the titles / areas in the Turkish curriculum. The expressions of purpose, acquisition and explanation regarding the dictionary use were analyzed according to the curriculum, learning area and class. As a result of the research, it has been determined that there are purpose and explanations within the reading area for the dictionary use, although limited in all curriculums since 1924. However, it has been observed that the items related to the dictionary use were more intense in the programs of 1981, 2005 and after, with examples of explanation, purpose, acquisition and worksheets.

Keywords
Dictionary, Habit, Turkish Course, Curriculum, Primary School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri