eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ: BİR GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRMESİ
(Investigation of the Images of Children Related to the Concept of Music: Evaluation of A Visual Presentation )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 61-78
Dergiye Geliş Tarihi : 21.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Ayça AVCI , (24). MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ: BİR GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 61-78. Doi: 10.17753/Ekev1297.


Özet
Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Adıyaman ilinde, okul öncesi öğrencilerinin “müzik” denilince neleri algıladıklarının resim sanatı yoluyla tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çocukların resimleri, nitel araştırma yöntemi başlığı altında olan olgubilim deseninde kurgulanarak içerik analizi ve görsel analiz tekniklerinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili merkezindeki Barbaros mahallesinde bulunan MEB’e bağlı Latife Hanım Anaokulunda öğrenim gören 5 yaşındaki 44 öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilere A4 ebadında resim kâğıdı ve boya malzemesi olarak da pastel boya ve keçeli kalem verilmiştir. Öğrencilere ‘Müzik dediğinizde aklınıza ne geliyor?’ sorusu sorulmuş ve bu konu üzerine resim yapmaları istenmiştir. Ayrıca resimler tamamlanınca öğrencilerle resimleri hakkında görüşmeler yapılarak ne anlatmak istedikleri resim alanında uzman iki öğretmen tarafından sorulmuş ve metne dökülmüştür. Resimlerin analizleri sonucunda “müzik” kavramına yönelik “müzik dinleme, çalgılar ve diğer donanımlar, müzikle dans, çalgı çalma, müziğin yapıldığı mekânlar ve müzikli diğer etkinlikler” olarak altı (6) kategori tespit edilmiştir. Bu kategorilere ait olarak toplam elli kod belirlenmiştir. Ayrıca kodların tekrarlandığı sayıyı gösteren doksan bir frekans değeri belirlenmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuca göre, çocukların resimlerinde daha çoğunlukla elektronik cihazlar ve Adıyaman yöresinde sıklıkla kullanılan “davul ve tokmak” ikilisi tespit edilmiştir. Bu da yaşanılan çevrenin çocukların müziği algılamalarında etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Resim, Görsel, Görsel Okuma, Görsel Sunu.

Abstract
This study was carried out in Adıyaman, Southeastern Anatolia Region, in order to determine what they perceive when preschool students say “music”, through the art of painting. The pictures of the children were evaluated by using content and visual analysis techniques by constructing a phenomenological design, one of the qualitative research methods. The study group consisted of 44 five (5) year-old students studying at Latife Hanım Kindergarten in the Barbaros district of Adıyaman city center in the 2019-2020 academic year. A4 size paper and pastel crayons were used as a painting material. “What comes to your mind when you say music?” they were asked to make a picture about this subject. In addition, when the paintings were completed, the students were interviewed about their paintings and asked what they wanted to tell by two teachers who were experts in the field of painting and were transcribed. As a result of the analysis of the pictures, six categories were identified as listening to music concept, instruments and other equipment, dancing with music, playing instruments, venues where music was performed and other activities with music. A total of fifty codes for these categories have been determined. Furthermore, a ninety-one frequency value was determined indicating the number of times the codes were repeated. According to findings, more often electronic devices and drum and pestle duo are frequently used in Adıyaman. This may indicate that the living environment is effective in children's perception of music.

Keywords
Music, Painting, Visual, Visual Reading, Visual Presentation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri