eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Validity and Reliability Study of Harmony Course Attitude Scale )

Yazar : Hakan Bağcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 137-152
Dergiye Geliş Tarihi : 30.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Hakan Bağcı , (24). ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 137-152. Doi: 10.17753/Ekev1299.


Özet
Bu çalışmada müzik bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin armoni dersine ilişkin tutum düzeylerini ölçebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek, üniversitelerin müzik ile ilgili farklı programlarında okumakta olan toplam 175 öğrenciye uygulanmıştır. Geliştirilen ölçek, 25 olumlu ve 9 olumsuz olmak üzere toplam 34 sorudan oluşmakta olup, 5’li likert tipinde bir ölçektir. Puanlamalar 1 ve 5 arasında yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0.966 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda armoni dersine ilişkin tutum ölçeğinin tek bir boyuttan oluştuğu ve bu boyutun toplam varyansı açıklama oranının %47.708 olduğu bulunmuştur. Elde edilen maddelerin faktör yükleri 0.603 ve 0.840 arasında değişmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Armoni Dersine Tutum Ölçeği geçerli ve güvenilir, müzik eğitimi alanında kullanılabilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler
Armoni Dersi, Tutum, Armoni Eğitimi, Müzik Teorisi, Müzik Eğitimi.

Abstract
In this study, a scale was developed in order to measure the attitudes of students studying in music departments towards harmony course. The scale was applied to 175 students who were studying in different music programs of universities. The scale consists of a total of 34 items and is a 5-point Likert-type scale. Ratings were made between 1 and 5. Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale was calculated as 0.966. As a result of the factor analysis, it was found that the attitude scale for the harmony course consisted of only one dimension and the contribution of this dimension to the totalvariance was 47.708%. The factor loads of the obtained items vary between 0.603 and 0.840. According to the results obtained, the Attitude Scale for Harmony Course is a valid and reliable scale and it can be used in the field of music education.

Keywords
Harmony Course, Attitude, Harmony Education, Music Theory, Music Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 84. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır.  85. sayımız için makale kabulü devam etmektedir.

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri