eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCÜVEYNÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞI
(Imam Al-Juwayni’s Understanding of Caliphate System )

Yazar : Mehmet Salih GECİT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 485-504
Dergiye Geliş Tarihi : 31.10.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Mehmet Salih GECİT , (18). CÜVEYNÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞI. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 485-504. Doi: .


Özet
İmam-ı Cüveynî İslam düşünce tarihinde önemli bir şahsiyeti olup Abbasilerin son döneminde yaşamıştır. Eş’arî Kelamının oluşumuna tesir eden ve bu fırkanın olgunlaşmasını sağlayan en önemli âlimlerdendir. Aynı şekilde İslami siyaset düşüncesinin geliştirilmesinde ve hilafet anlayışının oluşturulmasında da büyük katkıları bulunmaktadır. Onun ele aldığı en önemli konulardan birisi de hilafet ve siyaset konusundaki görüşleridir. O, hilafet ve siyaset konularında müstakil eser yazan ender kelamcılardandır. Cüveynî hilâfet konusunda Ehl-i Sünnet’in geleneksel anlayışını kabul etmekle birlikte konuyla ilgili farklı görüşleri ortaya atan, kendisinden evvelki dönemlerde yaşayan âlimlerin görüşlerini yaşadığı zamanın koşulları çerçevesinde yeniden ele alan ve günün siyasal ve sosyal problemleri hususunda önemli çözüm önerilerinde bulunan bir özelliğe sahiptir. Çağının siyasi ve idari sorunlarını teolojik bir bakış açısıyla çözmeye gayret göstermesi araştırmaya değer bir husustur. Biz bu makalemizde İmam-ı Cüveynî’nin hilafet anlayışını ana hatlarıyla ele alacağız.

Anahtar Kelimeler
el-Cüveyni, hilafet, imamet, siyaset, İslam siyaset düşüncesi.

Abstract
Imam al-Juwayni is one of the important personalities of the history of Islamic thought. His impact on the development of al-Ash’ari kalam and Islamic political thought as well as his contribution on the creation of the understanding of Caliphate are significant. He is one of the scholars of kalam who have produced valuable works on caliphate and politics. Imam al-Juwayni lived in the last quarter of Abbasid Empire. He is one of the most important representatives of al-Ash’ari kalam. His efforts to propose solutions, by depending on theological point of view, for the political problems of his time, are worth to investigate. In this article we are dealing with the main futures of his understanding of caliphate.

Keywords
al-Juwayni, Caliphate, Islamic political thought, politica.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri