eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
(Relationship between Cultural Capital and Tolerance and Indulgence According to the Perceptions of School Principals )

Yazar : Çetin TAN  İbrahim Halil ÇANKAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 113-121
Dergiye Geliş Tarihi : 4.12.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul yöneticilerinin algılarına göre kültürel sermaye ile hoşgörü ve tolerans gibi değerler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma evreni, Muğla İl Merkezinde bulunan ilk ve ortaokullarda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmemiş, toplam 120 okul yöneticisine ölçek dağıtılmıştır. Yöneticilerden geriye dönen 117 ölçek değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Avcı ve Yaşar (2015) tarafından geliştirilen Kültürel Sermaye Ölçeği, Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilen Hoşgörü Ölçeği ve Ersanlı (2014) tarafından geliştirilen Tolerans Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada, Okul yöneticilerinin algılarına göre kültürel sermaye ile hoşgörü arasında (r=.454, p=.000) pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kültürel sermaye ile tolerans arasında (r=.151, p=.000) pozitif yönde fakat düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. PATH analizine göre hoşgörü kültürel sermayeyi daha yüksek (.59) düzeyde ve anlamlı olarak yordamaktadır. Tolerans kültürel sermayeyi daha düşük (.13) düzeyde ve anlamlı olarak yordamaktadır. Hoşgörü ve tolerans birlikte kültürel sermayeyi %35 oranında anlamlı olarak açıklamaktadır (X2=1800,895 df=1114, p=.000, GFI=652,CFI=,737, RMSEA=,073,RMR=,042). Okulların kültürel sermayesinin artırılabilmesi için hoşgörü ve tolerans gibi yönetsel değerlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Sermaye, Hoşgörü, Tolerans, Kültürel Öğrenme, Okul Yöneticilerinin Algısı.

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between cultural capital and values such as tolerance and indulgence according to the perceptions of primary and secondary school principals. The research population consists of school principals working in primary and secondary schools in Muğla city center in 2018-2019 academic year. Sample selection wasn’t made and the scale was distributed to a total of 120 school principals in this study. 117 scales returning from principals were evaluated. Cultural Capital Scale developed by Avcı and Yaşar (2015), Tolerancescale developed by Çalışkan and Sağlam (2012), Indulgence scale developed by Ersanlı (2014) were used as data collection tools in this study. There was a positive and moderate significant relationship (r=.454, p=.000) between cultural capital and tolerance according to the perceptions of school principals. There was a positive but low significant relationship (r=.151, p=.000) between cultural capital and indulgence according to the perceptions of school principals. Tolerance predicts cultural capital at a higher level (.59) and significantly, indulgence predicts cultural capital at a low level (.13) and significantly according to PATH analysis. Tolerance and indulgence together explain cultural capital 35% (X2=1800,895 df=1114, p=.000, GFI=652,CFI=,737, RMSEA=,073,RMR=,042). In order to increase the cultural capital of schools are needed managerial values such as tolerance and indulgence.

Keywords
Cultural Capital, Tolerance, Indulgence, Cultural Learning, Perception of School Principals.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri