eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN PİYANO VE BİREYSEL ÇALGI DERSİ BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(Comparison of Multiple Intelligence Profiles of Music Teacher Candidates with Piano and Main Instrument Successes and Some Variables )

Yazar : Yüksel Pirgon    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 539-553
Dergiye Geliş Tarihi : 5.12.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Yüksel Pirgon , (24). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN PİYANO VE BİREYSEL ÇALGI DERSİ BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 539-553. Doi: 10.17753/Ekev1303.


Özet
Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin çoklu zekâ profilleri ile piyano ve bireysel çalgı ders başarıları; cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Armstrong (1994) tarafından geliştirilmiş, 80 maddelik “Çoklu Zekâ Alanlarını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca ilgili değişkenleri elde etmek için yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Ölçek 106 öğrenciye uygulanmıştır, elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış, çıkan sonuçlar neticesinde veriler normal dağıldığı için çoklu grupların karşılaştırılmasında parametrik testlerden ANOVA, ikili grupların karşılaştırmasında ise Independent Sample-T testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; kız öğrencilerin, sözel, görsel, müziksel, bedensel, benlik ve doğa zekâsı profillerinin erkek öğrencilere göre daha gelişmiş olduğu; sınıf düzeyi değişkenine göre ise zekâ profilleri arasında hiç bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan diğer önemli sonuçlardan bazıları; bireysel çalgı ders notları 60-74 arası olan öğrencilerin sözel zekâ profillerinin, 50-59 arası olan öğrencilerinkine göre daha gelişmiş olduğu; piyano ders notları 0-49 arası notları olan öğrencilerin görsel zekâ profillerinin, 50-74 arası notları olan öğrencilerin görsel zekâ profillerine göre daha gelişmiş olduğu şeklindedir.

Anahtar Kelimeler
Çoklu Zekâ Kuramı, Müzik Eğitimi, Piyano, Bireysel Çalgı, Cinsiyet, Sınıf.

Abstract
In this study, students of Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Department of Fine Arts Education Department of Music Education had multiple intelligence profiles and piano and main instrument successes; gender and class variables were aimed to be compared. In the study, 80-item “Multiple Intelligence Assessment Scale” of developed by Armstrong (1994) was used as data collection tool. In addition, a structured interview form was prepared to obtain the relevant variables. The scale was applied to 106 students, and the Kolmogorov Smirnov test was applied to determine whether the data were normally. According to the results as the data were normally, ANOVA was used in comparison of multiple groups and Independent Sample- T test was used in comparison of two groups. According to the results obtained; female students' verbal, visual, musical, physical, intrapersonal and naturalistic intelligence profiles are more developed than male students; according to the grade level variable, there was no difference between intelligence profiles. Some other important results; verbal intelligence profiles of students whose main instrument lesson grades are between 60-74 are more developed than those of students between 50-59; piano lesson notes that students with grades 0-49 have more advanced visual intelligence profiles than students with grades 50-74.

Keywords
Multiple Intelligence Theory, Music Education, Piano, Main Instrument, Gender, Grade.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri