eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YARDIMLAŞMA VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ
(Effectiveness of Drama Activities on 4th Grade Students to Gain Cooperation and Respect Values )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 209-228
Dergiye Geliş Tarihi : 27.12.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ali ER , A.Halim ULAŞ, (24). İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YARDIMLAŞMA VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 209-228. Doi: 10.17753/Ekev1322.


Özet
Bu araştırma, ilköğretim 4. sınıfta okuyan öğrencilere yardımlaşma ve saygı değerlerinin kazandırılmasında drama etkinliklerinin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ağrı merkez İsmet Ömeroğlu ilkokulunda 4. Sınıfta okuyan 30 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışma, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS programında yapılmış ve t-testi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğrencilerin drama etkinlikleri ile verilmesi planlanan değerlerin tespiti için ön test kullanılmıştır. İkinci aşamada drama etkinlikleri verilmiştir. Üçüncü aşamada drama etkinliklerinin etkililiğini belirlemek amacıyla son test uygulanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen verilere göre, drama etkinliklerinin yardımlaşma ve saygı değerlerinin kazandırılmasında etkili olduğu saptanmıştır. Dramanın yardımlaşma ve saygı değerlerinin kazandırılmasında etkili olduğu, drama etkinliklerinin aktif öğrenme sağlayarak dersi zevkli hâle getirdiği, öğrencilerin motivasyonunu arttırdığı ve derste daha aktif hâle geldikleri tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler
Değer, Değerler Eğitimi, Yardımlaşma, Saygı, Drama.

Abstract
In this study, it is aimed to examine the effects of drama activities on gaining such values to be given within the primary school curriculum as cooperation and respect values, which is new and current value in education studies, of 4th grade students. This study was conducted in the framework of quasi-experimental design with pre-test post-test control group. The sampling is totally 30 4th grade students attending İsmet Ömeroğlu Primary School in Agri province. The analysis of the data was made in the SPSS program and the t-test technique was used. The study consists of three basic stages. In the first stage, pretest was used to determine the values planned to be given by the drama activities of the students. In the second stage, drama activities were done. In the third stage, the final test was applied to determine the effectiveness of the drama activities. According to the data obtained after the application, it was found that drama activities in 4th grade students were effective in gaining cooperation and respect values. Drama activities were effective in gaining the values of cooperation and respect, provided active learning conditions and made lessons entertaining, increased motivation of students and made them more active during the courses.

Keywords
Values, Values education, Cooperation, Respect, Drama.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri