eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Investigating the Relationship Between Art Literacy Levels and Aesthetic Appreciation Levels of Fine Arts Pre-Service Teachers )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 411-428
Dergiye Geliş Tarihi : 28.12.2019
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Selma TAŞKESEN , (24). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 411-428. Doi: 10.17753/Ekev1323.


Özet
Estetik ve sanat okuryazarlığı arasındaki ilişkinin ele alan bu araştırma resim-iş eğitimi öğrencilerinin estetik beğeni ve sanat okuryazarlıkları düzeylerinin belirlenip birbirleriyle ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim dalında eğitim alan 63 (36 Kız, 27 Erkek) öğrenciyle yürütülmüştür. Bu araştırma resim-iş eğitimi öğrencilerinin estetik beğeni ve görsel okuryazarlık düzeylerinin tespit edilip aralarındaki ilişkinin açıklanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sevim, Hisarcıklılar ve Feyzioğlu (2012) tarafından geliştirilmiş olan Estetik Beğeni Ölçeği ve Yüceokur (2014) tarafından geliştirilmiş olan Sanat okuryazarlığı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma verilerine dayalı olarak görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanat okuryazarlık ve estetik beğeni düzeylerinin iyi olarak nitelendirilebilecek düzeyde olduğu, sanat okuryazarlık ve estetik beğeni düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre sanat okuryazarlık düzeylerinin 1. sınıftan 4. sınıfa doğru gittikçe arttığı ancak bu artışın anlamlı olmadığı sonucu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sanat okuryazarlığı, estetik beğeni ve genel ağırlıklı not ortalaması puanları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Yapılan çalışmanın nitel verilerinden genel olarak her resmin ana fikir ve renk sorularına resme yakın ve yeterli düzeyde cevaplar alınırken, biçim ve tasarım sorularına yeterli cevap alınamamıştır. Resimlerin ana fikirleri ve renkleri hakkında bilgi sahibi oldukları gözlemlenen öğrencilerin, biçim ve tasarım konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat Eğitimi, Resim-iş Eğitimi, Sanat Eleştirisi, Sanat Okuryazarlığı, Estetik Beğeni.

Abstract
This research, aiming to deal with the relationship between the aesthetic and art literacy, was conducted to determine the relationship between the aesthetic appreciation and art literacy of the pre-service teachers in the division of painting education by specifying their aesthetic appreciation and art literacy levels. The research was carried with the 63 (36 female, 27 male) students who were studying at the Art Division of the Faculty of Education in Erzincan Binali Yıldırım University in the 2018-2019 Educational year. This research was conducted to clarify the relationship between the aesthetic appreciation and art literacy of the pre-service teachers in the division of painting education by specifying their aesthetic appreciation and art literacy levels. As the data collection tool, the Aesthetic Appreciation Scale, which was developed by Sevim, Hisarcıklılar and Feyzioğlu (2012), and the Art Literacy Scale developed by Yüceokur (2014), were applied in the research. Considering the data of the study, it was found that the art literacy and aesthetic appreciation levels of the pre-service visual arts teachers were at a level that can be stated as good, and art literacy and aesthetic appreciation levels did not demonstrate difference according to gender. According to the result of the research, it was concluded that the art literacy levels increase gradually from 1st grade to 4th grade but this increase is not significant. Considering the results, no significant relationship between art literacy, aesthetic appreciation and overall weighted average scores was encountered. Although sufficient answers were reached related to the main idea and colour questions about the painting within the scope of the qualitative data of the research, there was not sufficient answer to form and design questions. It was observed that the students, who apparently had knowledge about the main ideas and colours of the paintings, did not have sufficient knowledge about form and design.

Keywords
Art Training, Art Education, Art Criticism, Art Literacy, Aesthetic Appreciation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri