eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖZEL EĞİTİM DERSİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” VE “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREY” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI
(The Perceptions of Prospective Teachers Taking Special Education Lesson About the Concepts of “Special Education” and “The Individual with Special Education Need” )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 35-60
Dergiye Geliş Tarihi : 1.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : ATA PESEN Hasan PESEN, (24). ÖZEL EĞİTİM DERSİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” VE “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREY” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 35-60. Doi: 10.17753/Ekev1324.


Özet
Bu çalışmanın amacı, özel eğitim dersi alan öğretmen adaylarının “özel eğitim” ve “özel eğitime ihtiyaç duyan birey” kavramlarına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yoluyla ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden olan olgubilim desenine göre yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 öğretim yılında Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlikleri alanında özel eğitim dersi alan 145 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler öğretmen adaylarından “Özel eğitim …… gibidir; çünkü …......” ve “Özel eğitime ihtiyaç duyan birey ………. gibidir; çünkü……….” İfadelerinin yer aldığı formlar aracılığı ile elde edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. “Özel eğitim” kavramıyla ilgili elde edilen metaforlar 11 kategoride, “özel eğitime ihtiyaç duyan birey” kavramı ilgili elde edilen metaforlar ise 13 kategoride toplanmıştır. Araştırma sonucunda “özel eğitim” kavramına ilişkin genel algılarının özel eğitimin ihtiyaç duyulan bir unsur olduğu şeklinde iken, “özel eğitime ihtiyaç duyan birey” kavramına ilişkin genel algıların ise özel gereksinimli bireyin çevresindeki insanlara ihtiyaç duyan bir varlık olarak görüldüğü şeklinde ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Özel Eğitim, Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Birey, Metafor, Algı.

Abstract
The aim of this study is to reveal the perceptions of prospective teachers taking special education lesson about the concepts of “special education” and “the individual with special education need” through metaphors. This study was carried out in accordance with the phenomenological design, one of the qualitative research designs. The study was conducted to 145 prospective teachers who were taking special education lesson in the field of Social Studies and Information Technologies in Educational Faculty of Siirt University during 2016-2017 academic year. The data was collected from prospective teachers via forms that included the following statements: “Special education is like ………..because……………” and “The individual with special education need is like…………………… because…………………..” . The data obtained at the end of the study was analyzed according to content analysis. The metaphors about the concept of “special education” were organized under 11 categories, whereas the metaphors about the concept of “the individual with special education need” were gathered under 13 categories. As a result of the study, while the general perceptions about the concept of “special education” were that special education was a necessary element, the general perceptions regarding the concept of “the individual with special education need” were that the individual with special needs was seen as a being that needed people around him.

Keywords
Prospective Teacher, Special Education, The Individual with Special Education Need, Metaphor, Percep

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri