eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRK ATASÖZLERİ ve DEYİMLERİ İLE EŞANLAMLI ARAP MESELLERİ
(The Arabic Proverbs which are Synonymous with the Turkish Proverbs and Idioms )

Yazar : Muhammet Selim İPEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 187- 195
Dergiye Geliş Tarihi : 4.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Muhammet Selim İPEK , (18). TÜRK ATASÖZLERİ ve DEYİMLERİ İLE EŞANLAMLI ARAP MESELLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 187- 195. Doi: .


Özet
Atasözleri, bir milletin sosyal, kültürel ve dinî karakterini yansıtan bir ayna olmaları yönüyle birçok milletin edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Türk ve Arap edebiyatında da atasözleri, bu yönleriyle öne çıkmış bir edebi türdür. Türk ve Arap edebiyatlarındaki bu zenginlik kendini göstermiş, her iki dildeki bir çok atasözü -lafız yönünden uymasa da mâna yönünden benzerlikler arz etmiştir. Bu çalışmada, Arap meselleri kısaca tanımlanarak Türk atasözleri ve deyimleriyle anlamca neredeyse birebir uyan Arap atasözleri ele alınmış ve Türkçede ifadesini bulduğu atasözleriyle birlikte incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mesel, Atasözü, Arapça.

Abstract
Proverbs have very important place in a lot of nation’s literature as a mirror that reflects the social, cultural and religious character. In Turkish and Arabic literature, the proverbs are literary aspects of this species came to the fore. This richness of Turkish and Arabic literatures showed itself and a lot of proverbs in this languages are similar in terms of meaning although the dissimilar of the words. In this study, the Arab proverbs identified in a nutshell and similar proverbs with Turkish proverbs were discussed with the same meaning in this language.

Keywords
Proverb, Idiom, Arabic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri