eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAKILLI TAHTA KULLANIMININ KALICILIĞA VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
(The Impact of Using Interactive Boards on Permanence of Learning and Attitudes Against Courses )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 171-188
Dergiye Geliş Tarihi : 6.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Osman Tayyar ÇELİK Hüseyin AKAR, (24). AKILLI TAHTA KULLANIMININ KALICILIĞA VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 171-188. Doi: 10.17753/Ekev1337.


Özet
Bu çalışma, geleneksel eğitim-öğretim araç gereçleri ile karşılaştırıldığında akıllı tahta kullanımının öğrenilenlerin kalıcılığı ve öğrencilerin derse yönelik tutumu üzerindeki etkisini meta-analiz yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Literatür taraması yoluyla, dâhil edilme kriterlerine uygun toplam 23 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Öncelikle, meta-analize dâhil edilen çalışmaların seçiminde yanlılık olup/olmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan analizler yayın yanlılığının söz konusu olmadığını göstermiştir. Analizler rastgele etkiler modeline göre yapılmıştır. Kalıcılık için yapılan analiz sonucunda akıllı tahta kullanımının kalıcılık üzerinde pozitif yönde, anlamlı ve geniş düzeyde (ES(g) = .98, p < .05) etki büyüklüğüne sahip olduğu, hesaplanan etki büyüklüğünün çalışmaların yayınlanma yılı, örneklem büyüklüğü ve deney uygulama sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Derse yönelik tutum için yapılan analiz sonucunda ise akıllı tahta kullanımının derse yönelik tutum üzerindeki etki büyüklüğünün pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (ES(g) = .66, p < .05) olduğu, etki büyüklüğünün çalışmaların yayın türü, yapıldığı okul kademesi, yayınlanma yılı, örneklem büyüklüğü ve deney uygulama sürelerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuçlar öğrenme ve tutum kuramları, ilgili araştırma sonuçları açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akıllı Tahta, Kalıcı Öğrenme, Derse Yönelik Tutum, Öğrenci Öğrenmesi, Meta-analiz.

Abstract
The motivation for this study is to investigate the impact of using interactive boards on the permanence of learning and students’ attitudes against courses (when compared with traditional means) by means of meta-analysis. A number of 23 studies have been identified prior to inclusion criteria via literature review. First of all, these studies have been checked for publication bias; it has been understood that there are not any clues for publication bias. Then, the analysis has been run via the random effect model. It has been revealed that using interactive boards has some positive, significant and large effect size (ES(g)= .98, p<.05) when compared to traditional means on permanence of learning; while the effect size does not vary prior to publication year, sample size and experiment duration. The analysis for students’ attitudes against course has showed that using interactive boards has some positive, significant and medium effect (ES (g) = .66, p<.05), and similarly it does not vary prior to publication type, school type, publication year, the sample size and experiment duration. These results are discussed in terms of learning and attitudes theories and previous studies.

Keywords
Interactive Boards, The Permanence of Learning, Attitudes Against Course, Student, Learning, Meta-An

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri