eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBUHÂRÎ’NİN MEĞÂZÎ RİVÂYETLERİNDE TESÂHÜLÜNÜN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
(Assessments on the Existence of Tolerance in Bukhari’s Maghâzî Narrations )

Yazar : Veysel ÖZDEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 395-454
Dergiye Geliş Tarihi : 4.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Veysel ÖZDEMİR , (18). BUHÂRÎ’NİN MEĞÂZÎ RİVÂYETLERİNDE TESÂHÜLÜNÜN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER . Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 395-454. Doi: .


Özet
Rivâyet ilimleri ile meşgul olanların meğâzî türü rivâyetlerin naklinde – özellikle de râvîlerin güvenirlilikleri hususunda – tesâhül gösterdiği veya buna göz yumdukları bilinen bir husustur. Kitabına aldığı hadîsler için en ağır şartları uygulayan bir şahsın bu alanda nasıl bir tutum sergilediğinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu makalede Buhârî’nin Kitâbu’l-Meğâzî’si râvîleri açısından incelenecektir. Bu bölümde yer alan rivâyetlerin isnâdlarındaki râvîler cerh ta’dil açısından incelenecek, tenkîde uğrayanların sayısı, tenkît edilme sebepleri ve Meğâzî dışındaki bölümlerde rivâyetlerinin olup olmadığına bakılacaktır. Elde edilen bulgular Buhârî’nin Sahîh’inde takip etmiş olduğu genel üslûbuna uygunluğu ile karşılaştırılacaktır. Neticede rivâyet şartları açısından en fazla müsamahakâr davranılması gereken bir alanda Buhârî’nin sergilemiş olduğu tutum ortaya çıkarılarak; sıhhat açısından kitabının diğer bölümleri için bir yorum yapmamıza imkân tanıyacaktır.

Anahtar Kelimeler
Buhârî, Meğâzî, Tesâhül, Râvî, Hadîs

Abstract
It is well known that those whoe are busy with transmission arts, during their transmission of maghâzî type narrations, have shown some tolerance or have overlooked them-especially in terms of the reliability of narrators. It is of vital importance to reveal how an attitude is exhibited for a person who applied the most severe conditions for the hadiths in his book in this area. Therefore, this article will analyze Bukhârî’s The Book of Maghâzî in terms of the narrators of hadith. Narrations of chains of transmitter in this chapter will be analyzed in terms of impugment and justification; the number of those which are criticized, the reasons for criticisms, and whether or not there are narrations in sections outside maghâzî will be considered. The findings will be compared with the general style of compliance Bukhârî has followed in his Sahîh. As a result, Bukhari’s attitudes displayed in an area that should be treated the more permissive in terms of conditions will be revealed; this will allow us to comment on the other parts of the book in terms of authenticity.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Bukhârî, Maghâzî, Tolerance, Narrator, Hadith

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri