eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of Teacher Candidates’ Self-Efficacy Belief Levels According to Intelligence Types )

Yazar : BİLAL MACUN  BÜŞRA KOÇAK MACUN, SERDAR SAFALI, NURULLAH ŞAHİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 79-100
Dergiye Geliş Tarihi : 30.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : BİLAL MACUN BÜŞRA KOÇAK MACUN, SERDAR SAFALI, NURULLAH ŞAHİN, (24). ZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 79-100. Doi: 10.17753/Ekev1364.


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inanç düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğretmen öz-yeterlik düzeyi ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 440 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Dellinger, Bobbett, Olivier ve Ellet (2008) tarafından geliştirilen, Şahin Taşkın ve Hacıömeroğlu (2010a) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Öz-yeterlik İnanç Ölçeği” ile McClellan ve Conti (2008) tarafından geliştirilen “Çoklu Zekâ Ölçeği”nin (Multiple Intellegence Survey) Babacan ve Dilci (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyinin cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği; akademik başarı puanı, ailede öğretmenin bulunması ve bölüme istekli gelme değişkenine göre fark göstermediği saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının zekâ türleri ile öğretmen öz-yeterlik düzeyi arasında ilişki tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Öz-yeterlik, Zekâ Türü, Öğretmen Adayı, Değişken.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the teacher candidates' levels of teacher selfefficacy beliefs in terms of various variables and to determine the relationship between teacher self-efficacy level and intelligence types. The sample of the study was conducted by 440 teachers candidates’ enrolled at the fourth grade in different departments at the Faculty of Education of Ağrı İbrahim Çeçen University. The data of the study was collected by using “Teacher Self-efficacy Belief Scale” developed by Dellinger, Bobbett, Olivier and Ellet (2008) and adapted to Turkish by Şahin Taşkın and Hacıömeroğlu (2010), and using “Multiple Intelligence Scale” developed by McClellan and Conti (2008) and adapted to Turkish by Babacan and Dilci (2012).According to results obtained from data, it was found that,the self-efficacy level of teacher candidates showed significant differences according to gender and education variables seen in section, but there was no significant differences according to the academic success score, the presence of a teacher in the family and the willingness to come to the department. In addition, there was no correlation between the intelligence types of the teacher candidates and the level of teacher self-efficacy.

Keywords
Teacher, self-efficacy, type of intelligence, teacher candidates, variable

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri