eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(Determining the Nomophobia Levels of Teacher Candidates )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 247-263
Dergiye Geliş Tarihi : 31.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020


Özet
Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Nomofobi düzeylerini incelemektir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile desenlenmiştir. Çalışma, uygun örnekleme yöntemi ile 282 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmada, öğretmen adaylarının Nomofobi durumlarının orta düzeyde olduğu, öğretmen adaylarının yaş ve cinsiyete göre Nomofobi düzeylerinin anlamlı şekilde değişmediği, bölüm ve sınıf göre anlamlı şekilde değiştiği bulgulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının Nomofobi düzeylerinin yüksek olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan iletişim kuramama boyutu ile bilgiye erişememe boyutunun öğretmen adaylarında yüksek düzeyde kaygı ve endişeye yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nomofobi, Akıllı Telefon, Mobil Teknoloji, Cep Telefon Yoksunluğu, Öğretmen Adayları

Abstract
The aim of this researchis to investigate the Nomophobia levels of students receiving education at Siirt University Faculty of Education in 2018-2019 academic year. The research was designed through survey model which is one of the quantitative research methods. The study was carried out with 282 teacher candidates through convenience sampling method. The research findings indicated that teacher candidates had medium level nomophobia, the nomophobia levels of the teacher candidates did not change significantly with respect to their ages and genders but the nomophobia levels of the teacher candidates changed significantly with respect to their departments and classes. As a result of the study, it was concluded that the nomophobia levels of the teacher candidates were not high. On the other hand, it was concluded that the inability to communicate dimension and the inaccessibility of information dimension led to high levels of anxiety and concern among the teacher candidates.

Keywords
Nomophobia, Smart Phone, Mobile Technology, Cell Phone Deprivation, Teacher Candidates.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri