eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimERGENLERDE KARİYER VE YETENEK GELİŞİMİ ÖZ-YETERLİĞİNİN, ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN ARKADAŞ SOSYAL DESTEĞİ İLE İLİŞKİSİ
(The Relationship Between Career and Talent Development Self-Efficacy with Metacognitive Awareness, Life Satisfaction and Perceived Social Support from Friends )

Yazar : Mehmet Emin TURAN  Prof. Dr. Murat İSKENDER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 435-448
Dergiye Geliş Tarihi : 5.02.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emin TURAN Prof. Dr. Murat İSKENDER, (2020). ERGENLERDE KARİYER VE YETENEK GELİŞİMİ ÖZ-YETERLİĞİNİN, ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN ARKADAŞ SOSYAL DESTEĞİ İLE İLİŞKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 435-448. Doi: 10.17753/Ekev1373.


Özet
Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği, kariyer keşfi öz-yeterliği, yetenek gelişimi öz-yeterliği ve çalışma alışkanlıkları-iş değerleri öz-yeterliği alt boyutlarından oluşan çok boyutlu bir kavramdır. Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği kavramı öğrencilerin kariyer gelişimleri sürecinde yetenek ve becerilerini en üst düzeye çıkarmalarına yönelik inançlarını ifade eder. Bu çalışmada ergenlerin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ergenlerin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyleri, üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu, algıladıkları arkadaş sosyal desteği düzeyleri ve cinsiyet açısından incelenmiştir. Çalışma grubunu 1047 ergen oluşturmaktadır. Verilerin analizi sırasında cinsiyet ile kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyinin önemli bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t testi ile incelenmiştir. Üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteğinin, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordamasına ilişkin bulgular için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üst bilişsel farkındalığın, yaşam doyumunun ve algılanan arkadaş sosyal desteğinin, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yordama ilişkisinde üst bilişsel farkındalığın modele en fazla katkı yapan değişken olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda kızların erkeklerden daha yüksek kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara paralel biçimde, eğitim politikaları şekillendirilirken, kariyer gelişimine katkı sunmak amacıyla müfredatta daha fazla üst bilişsel etkinliklere yer verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz-Yeterliği, Üst Bilişsel Farkındalık, Yaşam Doyumu, Algılanan Arkadaş Sosyal Desteği, Regresyon.

Abstract
Career and talent development self-efficacy is a multidimensional concept consisting of career exploration self-efficacy, talent development self-efficacy, and work habits-values self-efficacy. The concept of career and talent development self-efficacy expresses the beliefs of students in enhancing their skills and abilities during their career development process. The present study aimed to investigate the career and talent development self-efficacy of adolescents through various variables. During the study career and talent development self-efficacy of adolescents were examined in terms of metacognitive awareness, life satisfaction, perceived social support from friends, and gender. The study group of the present study included 1047 adolescents. During the data analyses, whether the level of “career and talent development self-efficacy” and gender significantly differentiated was examined by the independent samples t-test. Regression analysis was used for findings regarding metacognitive awareness, life satisfaction, and perceived friend social support, predicting career and talent development self-efficacy. In the study, it was concluded that metacognitive awareness, life satisfaction, and perceived friend social support predict career and talent development self-efficacy. Metacognitive awareness was found to be the variable that contributed most to the model in the predictive relationship. As a result of the research, it was found that girls have higher levels of career and talent development self-efficacy than boys. In line with these findings, while shaping education policies, it has been suggested to include more metacognitive activities in the curriculum to contribute to career development.

Keywords
Career and Talent Development Self-Efficacy, Metacognitive Awareness, Perceived Friend Social Suppor

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri