eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI
(The Scientific Life of Ibnul Tarawah Alandalusia )

Yazar : Semira KARUKO  Teysir Muhammed el-ZİYÂDÂT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 201-210
Dergiye Geliş Tarihi : 13.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Semira KARUKO Teysir Muhammed el-ZİYÂDÂT, (18). İBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI. Ekev Akademi Dergisi, 59, p. 201-210. Doi: .


Özet
İbnu’t-Tarâve, Endülüs tarihinin en verimli zamanlarının tanıdığı, öne çıkan büyük Nahiv âlimlerindendir. Kendisinden nahiv ilmini öğrenen ve onun görüşlerini benimseyip dil ve nahivdeki metoduna göre hareket eden birçok talebe oldu. O, edebiyat ve nahiv ilmindeki gayretleriyle Mâlika şehrinden nahiv araştırmalarında hatırı sayılır bir düşünür olarak çıkmıştır. Bu konu, İbnu’t-Tarâve ve onun nahiv ilmindeki yeri ile ilgili çalışmaların azlığından dolayı kaleme alınmıştır. Nitekim böylesine önemli bir nahiv âlimiyle ilgili çalışmalar ülkemizde yok denecek kadar azdır. Bu araştırma, İbnu’t- Tarâve’nin hayatı, yetiştiği ortam, en tanınan hocaları ve ondan nahiv ilmini öğrenip, onun metotlarını benimseyen ve görüşleriyle hareket eden nahiv öğrencilerine bir ışık tutma girişimidir. Talebeleri, onun görüşlerinden hem istifade etmiş hem de başkalarının istifade etmelerini sağlamışlardır. Nitekim İbnu’t-Tarâve Endülüs’te nahiv alanında müstakil olarak eser veren ilk âlimlerdendir. Eserleri, nahiv ilminin ve kapalı yönlerinin anlaşılması, zor noktalarının ortaya konması hususunda da önem arz etmektedir. Araştırmamızda İbnu’t-Tarâve’nin doğumu, yetişkinliği, vefatı, adı, künyesi ve nesebi, ayrıca da sahip olduğu ilim ve kültür hakkında bilgiler verdik. Akabinde de hocalarının ve talebelerinin isimlerini, ayrıca şiir ile edebiyatını zikrettik. İlmi şahsiyetinden sonra en önemli noktaları vurguladığımız “sonuç” ve “kaynakça”yla çalışmamızı sonlandırdık.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
İbnu’t-Tarâve, Nahiv, Endülüs, Risâletu’l- İfsâh.

Abstract
Ibnul Tarawah is among the best known Arabic linguists of Andalusia era. There were many linguists students who leraned from him and adopted his methods and views. He was raised in Malica town to be a well known researcher, a scholar and a thinker. This topic has been chosen because of the importance of Ibnul Tarawah and his works in Arabic linguistics and because of the scarcity of his kind of works he produced. As a matter of fact such work in regard of such scholar in our country is very rare. This study includes the biography of Ibnul Tarawah the environment he grew up in, the most known teachers of him and the students who learned from him and adopted his methods. His students not just learned from him but also taught others. The fact is that Ibnul tarawah was the first scholar of Andalusia who independantly produced works in Arabic linguistics. His works are important in shedding light on unexplicit sides of Nahiw and explain the difficult points of it. In our study we have provided details on Ibnul Tarawah’s name, birth, teenage period, adulthood, his death, the name he was known by and the academic scientific and cultural work he achieved. Followed by the names of his teachers and distinguished students, also we have talked about his poetry and literature works produced. After having discussed his scholaristic personality, our study finalised by talking about many important aspects of him in the sections of ‘conclusion’ and ‘resources’.

Keywords
Ibnul-Tarawah, Nahiv, Enduluem, Risâletu’l- İfsâh

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri