eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Writing Autonomy Levels of Middle School 7th Grade Students and Analysıs of These Levels in Terms of Various Variables )

Yazar : HATİCE ALTUNKAYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 153-170
Dergiye Geliş Tarihi : 19.02.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : HATİCE ALTUNKAYA , (24). ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 153-170. Doi: 10.17753/Ekev1386.


Özet
Yazma becerisi edinimi sürecinde öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olması ve bu doğrultuda kendi öğrenmesini yürütmesi yazma özerkliğidir. Araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yazma özerkliği düzeylerini belirlemek ve bu düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Çalışma grubunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 527 yedinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, “Yazma Özerkliği Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma özerkliği toplam puan ortalaması 46,059±9,370 (Min=22; Maks=66) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin yazma özerkliği puanları, anne baba eğitim durumu ve okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermezken önceki yıl okunan kitap sayısı, Türkçe dersi karne notu ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Özerkliği, Yazma Becerisi, Ortaokul, 7. Sınıf, Yazma Eğitimi.

Abstract
In the process of acquisition of writing skills, writing autonomy is the self-learning responsibility of the student and the student’s ability to conduct self-learning in this context. The aim of the present study was to determine the writing autonomy levels of the middle school 7th grade students and the differences between these levels based on various variables. The study group included 527 seventh grade students attending secondary schools in Efeler district in Aydın province, Turkey during the 2018-2019 academic year. The study was conducted with the general survey model. The study data were collected with the “Writing Autonomy Scale”. The study findings demonstrated that the general average writing autonomy score of the students was 46.059 ± 9,370 (Min = 22; Max = 66). While there were no significant differences between the writing autonomy scores of the students based on parental education level and attending preschool education; however, there were significant differences based on the number of books read the previous year, final Turkish course grade and gender variables.

Keywords
Writing Autonomy, Writing Skills, Middle School, 7th grade, Writing Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri