eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ “TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI”NA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions for “Curriculums Applied in Turkey” )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 309-328
Dergiye Geliş Tarihi : 25.02.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Neşe ÖZKAL , (24). ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI”NA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 309-328. Doi: 10.17753/Ekev1389.


Özet
Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan ve eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanmış eğitim Programlarına ilişkin metaforik algıları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak 216 öğretmen adayının gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının “Türkiye’de uygulanmış olan eğitim programları” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla “Türkiye’de uygulanmış olan eğitim programları ………………‘e benzer; çünkü ……………....” cümlesinin yer aldığı yapılandırılmış bir soru formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adayları Türkiye’de uygulanmış eğitim programlarına ilişkin olarak kullandıkları metaforların “sürekli değişen”, “verimsiz”, “Dayatılan/diretilen”, “Karmaşık/dağınık”, Bilgi yığını ezberleten, Zarar veren program, Uygulanmayan program ve olumlu görüşler olarak sekiz temada toplandığı ve genel olarak olumsuz algılara sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Programı, Öğretmen Adayı, Pedagojik Formasyon, Metafor.

Abstract
This study investigated the metaphorical perceptions of teacher candidates who participated in a certified program on pedagogic formation training and attended the faculty of education in Turkey on the “teaching programs applied in Turkey”. Phenomenology design, which is a qualitative research method, was used in the study which was carried out with the voluntary participation of 216 teacher candidates selected with the help of convenience sampling, a purposeful sampling method. In order to identify the teacher candidates’ metaphors related to the “curriculums applied in Turkey”, a structured question form with the following sentence was used: “The teaching programs applied in Turkey are like……., because……”. Based on the study results, it was found that the metaphors used by teachers were collected under 8 themes as “constantly changing, “unproductive”, “imposed/insisted”, “complicated/disorganized”, “force to memorize large chunks of information”, “damaging curriculum”, “not applicable curriculum” and “positive perspectives”. It was concluded that in general, teachers had negative perceptions.

Keywords
Curriculum, Teacher Candidates, Pedagogic Formation, Metaphor.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri