eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETSEL BOYUTU: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
(The Administrative Dimension of Participation Culture in Local Service Supply: The Case of Balıkesir Metropolitan Municipality )

Yazar : Sinem ŞAHNAGİL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 413-434
Dergiye Geliş Tarihi : 3.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Sinem ŞAHNAGİL , (24). YEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETSEL BOYUTU: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 413-434. Doi: 10.17753/Ekev1396.


Özet
Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla, yönetim anlayışında meydana gelen dönüşümler, katılım olgusunun özellikle yönetsel boyutunu daha etkin şekilde kullanmayı ve bu yönde çeşitli katılım mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Kamu hizmetinden yararlanan ve hizmet sunan kesim arasındaki ilişkinin niteliği değişmiş, hem halkın hem de uygulayıcıların yönetsel kararların alınması ve politikaların oluşturulması sürecine aktif olarak katılımını öngören bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde katılımcılığın teşvikinin öncelikli amaçlar içinde yer almaya başlamasıyla, yönetsel katılım için en uygun ortamlar olarak nitelendirilen yerel yönetimler, katılım kültürünün oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyan birimler haline gelmişlerdir. Çalışmanın amacı, katılım kültürü kavramını yönetsel, diğer bir deyişle bürokratik ve örgütsel boyutu ile ele alarak, yerel düzeyde belediye çatısı altında hizmet sunan çalışanların hem katılıma dair bakış açılarını hem de örgüt içi katılım kültürünün ne derece yeni yönetsel yaklaşımlarla paralel olarak dayanışma, işbirliği ve katılım temelinde şekillendirildiğini analiz etmektir. Çalışmada yöntem olarak alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi uygulama alanı olarak tercih edilmiş, belediye çatısı altında çalışan 260 personele, 5 demografik soru ve 20 önermeden oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların katılıma yönelik bakış açılarının olumlu ve birtakım eksiklikler bulunmakla birlikte örgüt içi katılım düzeylerinin gelişime açık olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak çalışmada, örgüt içi işleyişe yönelik olası eksikliklere dikkat çekilerek sorunların çözülmesi noktasında neler yapılabileceğinin tespiti gerçekleştirilmiş, daha etkin ve demokratik bir büyükşehir geleneğinin yerleştirilebilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Katılım, Yönetsel Katılım, Kültür, Katılım Kültürü, Yerel Yönetimler.

Abstract
With the acceleration of the globalization process, the transformations occurred in the administration approach. This situation revealed the necessity to use the administrative dimension of the participation phenomenon more effectively and to implement various participation mechanisms in this direction. This has changed the nature of the relationship between the public service beneficiary and the service provider. With this case has passed to a period that predicting for both the public and practitioners to actively participate in the process of making administrative decisions and policy-making. As the incentive of participation in the operates of public services started to be among the primary objectives, local governments, which are qualified as the most suitable environments for administrative participation, have become important units in terms of establishing a culture of participation and ensuring its continuity. The aim of the study is to tackle the concept of participation culture with its administrative, in other words, bureaucratic and organizational dimensions. And to analyze both the perspectives on the participation of the employees, who providing services work under the umbrella of the municipality at the local level and how the culture of intra-organizational participation is shaped on the basis of solidarity, cooperation and participation in parallel with the new administrative approaches. In the study, method of field research was used as method. Balıkesir Metropolitan Municipality was preferred as a field of application and a questionnaire consisting of 5 demographic questions and 20 proposals was applied to 260 employees working under the umbrella of the municipality. As a result of the research, it was observed that the perspectives of the employees towards participation are positive and there are some deficiencies, but their level of participation in the organization is open for improvement. Accordingly, in the study, it was determined what could be done to solve the problems by drawing attention to possible deficiencies regarding the internal functioning of the organization, and suggestions were developed in order to establish a more effective and democratic metropolitan tradition.

Keywords
Participation, Administrative Participation, Culture, Culture of Participation, Local Governments.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri