eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ
(Relationship Between Time Management and Work-Life Quality in Healthcare Employees )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 397-410
Dergiye Geliş Tarihi : 4.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Seda UYAR , Ramazan KIRAÇ, Fatma ÇİFTCİ KIRAÇ, (24). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 397-410. Doi: 10.17753/Ekev1397.


Özet
Bu çalışmada örgütsel literatürde sağlık çalışanlarının çalışma ilişkilerini etkilediği düşünülen zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi değişkenlerinin ilişkileri araştırılmıştır. Araştırma Konya’da bulunan bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından geliştirilen iş-yaşam kalitesi ölçeği ve Bülbül (2014) tarafından geliştirilen zaman yönetimi ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu her iki ölçekte likert tarzında hazırlanmıştır. İş yaşam kalitesinin Cronbach-Alpha değeri 0,852, zaman yönetiminin Cronbach-Alpha değeri 0,819 çıkmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen verilen SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi arasında korelasyon analizi yapılmış olup aralarındaki ilişki anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Analiz sonucuna göre zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Programlı çalışma ve planlı çalışma arttıkça iş yaşam kalitesi de artmaktadır. Zaman yönetimi arttıkça, kariyer memnuniyeti, genel iyi olma, işi kontrol edebilme, aile iş yaşam dengesi de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Zaman Yönetimi, İş Yaşamı Kalitesi, Sağlık, Sağlık Çalışanları, Hastane.

Abstract
In this study, the relationship of the quality of work life variables that affect their relationship with the considered time management of health professionals working in organizational literature was investigated. The research was carried out in a public hospital in Konya. In the research, the Work Life Quality Scale developed by Van Laar, Edwards and Easton (2007) and the Time Management Scale developed by Bülbül (2014) were used. Likert style was prepared in both scales. The Cronbach-Alpha value of work life quality was 0,852 and the Cronbach-Alpha value of time management was 0,819. In the study, the data obtained using the face-to-face survey method were analyzed and interpreted in the Statistical Package for the Social Sciences program. A correlation analysis was made between time management and work quality of life, and the relationship between them was significant (p <0.05). According to the results of the analysis, a positive meaningful relationship has been reached between time management and work life quality. As the programmatic and planned work increases, the quality of work life increases. As time management increases, career satisfaction, general wellbeing, control of work, and family-work-life balance also increase.

Keywords
Management, Work-Life Quality, Health, Healthcare Management, Hospital.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri