eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖN-ERGENLER İÇİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ: İLK PSİKOMETRİK BULGULAR
(Resilience Scale for Early Adolescents: An Initial Psychometric Results )

Yazar : Neslihan Çıkrıkçı  Hatice Odacı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 263-280
Dergiye Geliş Tarihi : 4.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Neslihan Çıkrıkçı Hatice Odacı, (24). ÖN-ERGENLER İÇİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ: İLK PSİKOMETRİK BULGULAR. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 263-280. Doi: 10.17753/Ekev1398.


Özet
Araştırmanın amacı, ön-ergenlerde kendini toparlama gücünü belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma grubu 224 kız, 242 erkek toplam 466 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrenciler 11 ile 14 yaş aralığındadır. Araştırmada Ön-Ergenlerde Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Çocuklarda Öz-Yeterlik Ölçeği ve Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Ön-Ergenlerde Kendini Toparlama Gücü ölçeği için ölçek geliştirme prosedürleri uygulanmıştır. Geliştirilen ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak raporlaştırılmıştır. Analizler sonrasında elde edilen nihai formda ölçme aracı iki faktör altında toplam varyansın %47.18’ini açıklayan 9 maddeden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçme aracında yer alan maddelerin faktör yükleri .37 ile .71 arasında değiştiği bulgulanmıştır. Ölçme aracının bütününe ilişkin iç tutarlık katsayısı .77; birinci alt faktör için .66, ikinci alt faktör için .68 olarak belirlenmiştir. Ön-Ergenlerde Kendini Toparlama Gücü Ölçeği’ ni oluşturan maddelerin madde toplam korelasyon katsayılarının .52 ile .65 arasında değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir Araştırmanın sonucunda geliştirilen ön-ergenlerde kendini toparlama gücü ölçme aracının geçerli ve güvenilir psikometrik sonuçları olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ön ergen, Kendini Toparlama Gücü, Ölçek, Geliştirme, Psikometrik.

Abstract
The aim of the present study was to develop a measure determining the resilience among early-adolescent. The sample was consisted of 224 female, 242 male in total 466 secondary school students. The range of the age varied from 11 to 14. Resilience Scale among Early Adolescents, Self-Efficacy Scale for Children, and Five-Dimensional Wellbeing Scale were used to gather data. Scale development procedures were applied for Resilience Scale among Early Adolescents. The validity and reliability results of developed measure were reported. At the end of the analysis, it was determined that the measure had 9 items and accounted for 47.18% of the total variance. As a result of confirmatory factor analysis, it was stated that the factor loadings of items varied from .37 to .71. The internal consistency coefficient for the whole scale was.77, for the first sub-factor was .66, for the second sub-factor was .68. The item total correlations of the Resilience Scale among Early Adolescents varied from .52 to .65. Consequently, it was observed that the developed scale reflected valid and reliable psychometric results was valid and reliable.

Keywords
Early-adolescent, Resilience, Scale, Development, Psychometric

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri