eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
(Development of a Scale of Satisfaction from Justice Services: Ağrı Province Example )

Yazar : ÖMER ÇINAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 321-338
Dergiye Geliş Tarihi : 4.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : ÖMER ÇINAR , (24). ADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 321-338. Doi: 10.17753/Ekev1399.


Özet
Bu çalışmanın amacı, adliye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Bu bağlamda hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri, Ağrı Barosuna kayıtlı avukatlar ve Ağrı Adliyesinden hizmet alan bir kısım vatandaşlardan görüş alınmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 24 sorudan oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Pilot uygulamadan sonra düzenlenen ölçek Ağrı Adliyesinden hizmet alan 552 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenirliğini test etmek amacıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analizler için SPSS 23.00 ve AMOS 22.00 programları kullanılmıştır. Analizler sonucunda 15 önermeden oluşan üç boyutlu “Adalet Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin boyutları ise “hizmetler ve uygulamalar”, “fiziksel ortam ve donanım” ve “iletişim” olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların adliye ile ilişkilerine dair bulgulara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ölçek Geliştirme, YEM, AFA, DFA ve Adalet Hizmetlerinden Memnuniyet.

Abstract
The aim of this study is to develop a scale that determines the factors that affect the satisfaction of citizens who benefit from justice services. In this context, opinions were received from faculty members working in law faculties, lawyers registered in Ağrı Bar Association and some citizens who received service from Ağrı Courthouse. Based on the information obtained, a scale consisting of 24 questions was prepared. The scale, which was organized after the pilot application, was applied face-to-face to 552 people who received service from the Ağrı Courthouse. In order to test the construct validity and reliability of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability analysis were performed. SPSS 23.00 and AMOS 22.00 programs were used for analysis. As a result of the analyzes, a three-dimensional “scale of satisfaction from justice services”, consisting of 15 statements, was developed. The dimensions of the scale were determined as "services and applications", "physical environment and hardware" and "communication". The study also included findings on the participants' relationship with the courthouse.

Keywords
Scale developing, SEM, EFA, CFA, and satisfaction from justice services.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri