eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
(Development of a Scale of Satisfaction from Justice Services: Ağrı Province Example )

Yazar : ÖMER ÇINAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 321-338
Dergiye Geliş Tarihi : 4.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Bu çalışmanın amacı, adliye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Bu bağlamda hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri, Ağrı Barosuna kayıtlı avukatlar ve Ağrı Adliyesinden hizmet alan bir kısım vatandaşlardan görüş alınmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 24 sorudan oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Pilot uygulamadan sonra düzenlenen ölçek Ağrı Adliyesinden hizmet alan 552 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenirliğini test etmek amacıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analizler için SPSS 23.00 ve AMOS 22.00 programları kullanılmıştır. Analizler sonucunda 15 önermeden oluşan üç boyutlu “Adalet Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin boyutları ise “hizmetler ve uygulamalar”, “fiziksel ortam ve donanım” ve “iletişim” olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların adliye ile ilişkilerine dair bulgulara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ölçek Geliştirme, YEM, AFA, DFA ve Adalet Hizmetlerinden Memnuniyet.

Abstract
The aim of this study is to develop a scale that determines the factors that affect the satisfaction of citizens who benefit from justice services. In this context, opinions were received from faculty members working in law faculties, lawyers registered in Ağrı Bar Association and some citizens who received service from Ağrı Courthouse. Based on the information obtained, a scale consisting of 24 questions was prepared. The scale, which was organized after the pilot application, was applied face-to-face to 552 people who received service from the Ağrı Courthouse. In order to test the construct validity and reliability of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability analysis were performed. SPSS 23.00 and AMOS 22.00 programs were used for analysis. As a result of the analyzes, a three-dimensional “scale of satisfaction from justice services”, consisting of 15 statements, was developed. The dimensions of the scale were determined as "services and applications", "physical environment and hardware" and "communication". The study also included findings on the participants' relationship with the courthouse.

Keywords
Scale developing, SEM, EFA, CFA, and satisfaction from justice services.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri