eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(The Impact of Social Capital on Job Satisfaction in Education Institutions )

Yazar : Cemal AKÜZÜM  Fatma ÖZMEN- Erol KOÇOĞLU- Çetin TAN- Mehmet DEMİRKOL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 333-346
Dergiye Geliş Tarihi : 14.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN- Erol KOÇOĞLU- Çetin TAN- Mehmet DEMİRKOL, (18). EĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 333-346. Doi: .


Özet
Bu çalışmada, sosyal sermayenin, iş tatmini üzerindeki etkisi ve iş tatminini açıklama düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programına bağlı olarak Diyarbakır ilinde öğrenim gören 120 öğretmen ve okul yöneticisi ile Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir ilçelerinde görev yapan 102okul müdürü olmak üzere toplam 222 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yapılmasında ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, Sosyal Sermaye ve Minnesota İş Doyum ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri ve yapısal eşitlik modeli için, SPSS 21.0 ve AMOS 16.0 paket programları kullanılmıştır. Oluşturulan modelin uyum iyiliği indeksleri, RMSEA=.080; SRMR=.083; CMIN\DF=2,533; GFI=.924; CFI=.933; AGFI=.834; NFI=.903; Chi squared=2492,001; df=984 ve p=.000’dır. Bu sonuç, modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir ve istenilen düzeyde olduğunu göstermektedir. Çalışmanın en önemli bulgusu, sosyal sermayenin, iş tatminin önemli yordayıcısı olduğu sonucudur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal sermaye, iş tatmini, yapısal eşitlik modeli, etkililik

Abstract
In this study, the impact of social capital on job satisfaction, and explaining level of social capital to job satisfaction have been tested. The participant group in the study consists of 222 persons.120 of them are currently enrolled in post graduate program in Zirve University Institute of Social Sciences in Diyarbakir province, and 102 of them are school principals who are working in Yenişehir and Sur districts of Diyarbakir province. The correlational survey model was utilized as research methodology. The Social Capital Scale and Minnesota job satisfaction scale were the instruments used in this study. For conducting the confirmatory factor analyses of scales and the structural equation modeling, SPSS 21.0 and AMOS 17.0 software were used. The goodness fit index of the model was obtained as follows, RMSEA=.080; SRMR=.083; CMIN\DF=2,533; GFI=.924; CFI=.933; AGFI=.834; NFI=.903; Chi squared=2492,001; df=984 and p=.000. According to these results, the model fit index is at an acceptable and desired level. The most significant finding of this study is that social capital is an important predictor of job satisfaction.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Social capital, job satisfaction, structural equation modeling, effectiveness

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri