eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
(An Investigation of Factors Affecting the Frequency of Helping Beggars: The Case of Erzurum Province )

Yazar : Ayşenur DEMİR  Erkan OKTAY, Sevda ALTUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 61-76
Dergiye Geliş Tarihi : 28.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Ayşenur DEMİR Erkan OKTAY, Sevda ALTUN, (24). DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 61-76. Doi: 10.17753/Ekev1429.


Özet
Dilencilik insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmıştır ve çoğu kültürde etkili olmuştur. Dilencilik, Türkiye’de görünürlüğü gittikçe artan toplumsal bir sorundur. Günlük hayatta özellikle şehirlerin caddelerinde, sokaklarında, hastane ve cami girişlerinde, ulaşım yerlerinde, alt ve üst geçitlerde sık sık karşılaşılan dilenciler, gün geçtikçe kemikleşen bir sorun haline gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Erzurum halkının dilencilik kavramını nasıl anlamlandırdıkları, dilencilere bakış açısını ve dilencilik algısını ele alarak dilencilere yardımda bulunma sıklığını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırmada kullanılan anketin yapıldığı dönem itibariyle bireylerin %4,6’sı hiçbir zaman dilencilere yardım bulunmamaktadır. %79,8’i ara sıra ve %15,6’sı ise her zaman dilencilere yardımda bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, Erzurum halkının görüşlerine göre dilencilere yardımda bulunma sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörler sıralı lojistik regresyon analiziyle araştırılmıştır. Tahmin edilen model sonuçlarına göre, medeni durum, yaş, eğitim ve dilencilerin türleri dilenciliğe yardımda bulunma sıklığında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dilencilik algısı üzerine yöneltilen dilenciliğin sebebi çaresizliktir, dilencilik suçtur, dilencilik sosyal bir sorundur, dilenen herkes gerçekten dilencidir ve dilencilerin dilenirken söyledikleri şeylere inanmam ifadeleri de çalışmada etkili bulunmuştur. Bekârların evlilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha azdır. Lise mezunlarının üniversite mezunlarına göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha az bulunmuştur. 31-45 yaş aralığında ve 46 yaş ve üstündeki bireylerin 18-30 yaş aralığındakilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha fazladır.

Anahtar Kelimeler
Dilencilik, Dilencilik Algısı, Yardım Sıklığı, Sıralı Lojistik Regresyon, Kesikli Tercih Modelleri.

Abstract
Beggary has emerged with the history of humanity and has been influential in most cultures. Beggary is a social problem that is ever-increasingly visible in Turkey. Beggars who are frequently encountered in everyday life, especially in the main roads and streets of cities, hospital and mosque entrances, transportation venues, underpasses and overpasses, are becoming a problem that is nestling increasingly. In this scope, the aim in this study was to investigate how frequently the people of Erzurum helped beggars by addressing how they made sense of the concept of beggary, how they saw beggars and how they perceived beggary. As of the time frame of the questionnaire used in the study, 4,6% of people never helped beggars. Of the participants, 79,8% helped beggars occasionally, and 15,6% helped beggars always. In this study, the frequency of helping beggars and the factors affecting this frequency were investigated based on the opinions of the people of Erzurum by using ordered logistic regression analysis. According to the results of the predicted model, marital status, age, educational status and types of beggars were found to be effective in the frequency of helping beggars. Furthermore, the following statements about the perception of beggary were also found to be effective in the study: the reason for begging was desperation, beggary was a crime, beggary was a social problem, everyone who begged was really beggars, and I would not believe what beggars said when they begged. Singles were less likely to always help beggars than married people. High school graduates were found to be less likely to always help beggars than university graduates. People aged 31–45 years and 46 years or older were more likely to help beggars at all times than those aged 18–30 years.

Keywords
Beggary, Perception of Begging, Frequency of Help, Ordered Logistic Regression, Discrete Choice Mode

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri