eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
(An Investigation of Factors Affecting the Frequency of Helping Beggars: The Case of Erzurum Province )

Yazar : Ayşenur DEMİR  Erkan OKTAY, Sevda ALTUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 61-76
Dergiye Geliş Tarihi : 28.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Ayşenur DEMİR Erkan OKTAY, Sevda ALTUN, (24). DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 61-76. Doi: 10.17753/Ekev1429.


Özet
Dilencilik insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmıştır ve çoğu kültürde etkili olmuştur. Dilencilik, Türkiye’de görünürlüğü gittikçe artan toplumsal bir sorundur. Günlük hayatta özellikle şehirlerin caddelerinde, sokaklarında, hastane ve cami girişlerinde, ulaşım yerlerinde, alt ve üst geçitlerde sık sık karşılaşılan dilenciler, gün geçtikçe kemikleşen bir sorun haline gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Erzurum halkının dilencilik kavramını nasıl anlamlandırdıkları, dilencilere bakış açısını ve dilencilik algısını ele alarak dilencilere yardımda bulunma sıklığını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırmada kullanılan anketin yapıldığı dönem itibariyle bireylerin %4,6’sı hiçbir zaman dilencilere yardım bulunmamaktadır. %79,8’i ara sıra ve %15,6’sı ise her zaman dilencilere yardımda bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, Erzurum halkının görüşlerine göre dilencilere yardımda bulunma sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörler sıralı lojistik regresyon analiziyle araştırılmıştır. Tahmin edilen model sonuçlarına göre, medeni durum, yaş, eğitim ve dilencilerin türleri dilenciliğe yardımda bulunma sıklığında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dilencilik algısı üzerine yöneltilen dilenciliğin sebebi çaresizliktir, dilencilik suçtur, dilencilik sosyal bir sorundur, dilenen herkes gerçekten dilencidir ve dilencilerin dilenirken söyledikleri şeylere inanmam ifadeleri de çalışmada etkili bulunmuştur. Bekârların evlilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha azdır. Lise mezunlarının üniversite mezunlarına göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha az bulunmuştur. 31-45 yaş aralığında ve 46 yaş ve üstündeki bireylerin 18-30 yaş aralığındakilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha fazladır.

Anahtar Kelimeler
Dilencilik, Dilencilik Algısı, Yardım Sıklığı, Sıralı Lojistik Regresyon, Kesikli Tercih Modelleri.

Abstract
Beggary has emerged with the history of humanity and has been influential in most cultures. Beggary is a social problem that is ever-increasingly visible in Turkey. Beggars who are frequently encountered in everyday life, especially in the main roads and streets of cities, hospital and mosque entrances, transportation venues, underpasses and overpasses, are becoming a problem that is nestling increasingly. In this scope, the aim in this study was to investigate how frequently the people of Erzurum helped beggars by addressing how they made sense of the concept of beggary, how they saw beggars and how they perceived beggary. As of the time frame of the questionnaire used in the study, 4,6% of people never helped beggars. Of the participants, 79,8% helped beggars occasionally, and 15,6% helped beggars always. In this study, the frequency of helping beggars and the factors affecting this frequency were investigated based on the opinions of the people of Erzurum by using ordered logistic regression analysis. According to the results of the predicted model, marital status, age, educational status and types of beggars were found to be effective in the frequency of helping beggars. Furthermore, the following statements about the perception of beggary were also found to be effective in the study: the reason for begging was desperation, beggary was a crime, beggary was a social problem, everyone who begged was really beggars, and I would not believe what beggars said when they begged. Singles were less likely to always help beggars than married people. High school graduates were found to be less likely to always help beggars than university graduates. People aged 31–45 years and 46 years or older were more likely to help beggars at all times than those aged 18–30 years.

Keywords
Beggary, Perception of Begging, Frequency of Help, Ordered Logistic Regression, Discrete Choice Mode

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri