eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
(Job Crafting, Work Engagement, Organizational Virtuousness, Emotional Self- Efficacy and Emotional Intelligence Differences of Variables in Socio-Demographic )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 435-462
Dergiye Geliş Tarihi : 28.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Şerife Güzel Şebnem ASLAN, (24). İŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 435-462. Doi: 10.17753/Ekev1430.


Özet
Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının iş becerikliliği, çalışmaya tutkunluk, örgütsel erdemlilik, duygusal öz yeterlik ve duygusal zekâ puanlarının, çeşitli sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, görev değişkeni, yaş, kurum çalışma süresi, kurum türü değişkenleri) açılarından farklılık araştırması yapılmıştır. Çalışma, Konya ilinde bulunan kamu ve üniversite hastanelerinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 5 hastanede yapılmıştır. Bu hastanelerde farklı dallarda çalışan 700 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Çalışma, sağlık çalışanıyla yüz yüze anket yöntemiyle ve basit rastgele örnekleme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ve farklılık testleri çalışılmıştır. Araştırmada çalışmaya tutkunluk, örgütsel erdemlilik puanlarının, çeşitli sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, görev değişkeni, yaş, kurum çalışma süresi, çalışılan kurum) açılardan farklılık oluşturduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Becerikliliği, Çalışmaya Tutkunluk, Örgütsel Erdelilik, DuygusalÖz Yeterlik, Duygusal Zekâ, Sağlık Çalışanı.

Abstract
In this study, the research of the differences in the socio-demographic (gender, marital status, educational status, task variable, age, institution working time, institution type variables) of the job crafting, work engagement, organizational virtuousness, emotional self-efficacy and emotional intelligence scores of healthcare employee it is made.The study was carried out with 700 healthcare employee in different branches in a total of 5 hospitals from public and university hospitals selected by random sampling method in Konya. The study was carried out with face-to-face questionnaire method and simple random sampling technique with the healthcare employee. Descriptive statistics and difference tests were studied in the study.In the study, it has been determined that work engagement and organizational virtuousness scores differ in terms of various sociodemographic (gender, marital status, education status, task variable, age, working time, institution working time, income level variables).

Keywords
Work Engagement, Emotional İntelligence, Job Crafting, Organizational Virtuousness, Self-Efficacy, H

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri