eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE TERBİYE KAVRAMI VE TERBİYE YÖNTEMLERİ
(The Concept of Education and Nurture Methods in Old Turkish Culture )

Yazar : Yavuz Ercan GÜL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 531-546
Dergiye Geliş Tarihi : 29.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Yavuz Ercan GÜL , (24). ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE TERBİYE KAVRAMI VE TERBİYE YÖNTEMLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 531-546. Doi: 10.17753/Ekev1432.


Özet
Terbiye kavramı sözlük anlamı olarak ilim öğretme, ahlak öğretme, ceza verme, besleyip büyütme gibi anlamları taşımaktadır. Terbiye kelimesi günümüzde kullanılan ve daha çok ahlak anlamı taşıyan yapısının dışında Türk halklarının çocuklarını yetiştirmede bilişsel bakımdan da her türlü gelişimi ifade eder bir yapısı vardır. Türk halklarının binlerce yıllık tecrübe birikimlerine dayanan milli kimlik ve şuurun gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan geleneksel eğitim / terbiye yöntemleri bulunmaktadır. Eski eğitim sistemi göçebe dönemde teoriden daha çok pratik hayat ile ilgili olmuş ve daha çok gençlerin hayata hazırlanmasına, yaşam şartlarına uyum sağlamasına yönelik gelişme göstermiştir. Bu nedenle sosyal vicdanı oluşturan kültürün toplumun bireylerine aktarılması terbiye aracılığıyla olmuştur. Hem aile hem de toplum terbiye işlevini beraber yerine getirerek Türk kültürünün gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır. Babalar, çocukları dış dünyaya uyum sağlamaları için terbiye ederken, anneler ise çocukları ahlaklı bir şekilde yetiştirmek ve kız çocuklarını ev işlerini yapabilmelerini sağlamak üzere eğitmişlerdir. Bugün Türkistan’da yer alan Türk halklarının SSCB bünyesinde yaşadıkları kültürel sömürü ve her türlü milli değerlerin yok edilmesi faaliyetleri eğitim ve dil üzerinden taşınmıştır. Günümüzde ise Bologna süreciyle başlayan Avrupalılaşma ve Avrupa eğitim sisteminin tüm Türk halkları arasında yayılma süreci yine eğitim ve dil üzerinden olmaktadır. Yöntem olarak kavram analizi tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada ise “terbiye” kavramının etimolojik ve eğitsel yönü ortaya konulmaya çalışılmış ve Türk kültüründeki uygulamaları anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Terbiye, Milli Kültür, Milli Kimlik, Türk Halkları, Eğitim.

Abstract
The concept of nurture as a dictionary meaning; it has the meanings of teaching science, teaching morality, punishing, nurturing and grow. The word nurture has a structure that means all kinds of cognitive and moral development in raising the children of Turkish people besides the structure used today and having more moral meaning. There are traditional methods of nurture that enable the transfer of national identity and consciousness to future generations based on thousands of years of experience and knowledge of Turkish people. In the nomadic period, the education system, which is intertwined with practical life rather than theory, has been focused on preparing young people for life and adapting to their living conditions. Therefore, the transfer of the culture that constitutes the social conscience to the individuals of the society has been through education. Both the family and the society have accomplished this function together and the Turkish culture has been brought to future generations. Fathers educated children to adapt to the outside world, while mothers educated children to give their first moral education and to ensure that their daughters could do their household chores. The activities of cultural exploitation and destruction of all national values of the Turkic peoples living in Turkestan within the USSR were carried out through education and language. Today, the process of Europeanization and the spread of the European education system that started with the Bologna process among all Turkish peoples is again through education and language. In this study, using the concept analysis technique as a method, the etymological and educational aspects of the “Nurture” concept were tried to be revealed and their applications in Turkish culture were explained.

Keywords
Nurture, National Culture, National Identity, Turkish Peoples, Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri