eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimHAFIZLIK EĞİTİMİNDE YENİ BİR TECRÜBE: ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK -ÖNEMİ, PROBLEMLERİ VE BEKLENTİLER-
(A New Experience in Memory Education: Memory with the Formal Education - Importance, Problems and Expectations- )

Yazar : Salih AYBEY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 383-412
Dergiye Geliş Tarihi : 29.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Salih AYBEY , (24). HAFIZLIK EĞİTİMİNDE YENİ BİR TECRÜBE: ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK -ÖNEMİ, PROBLEMLERİ VE BEKLENTİLER-. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 383-412. Doi: 10.17753/Ekev1434.


Özet
Kur’an-ı Kerim, nüzulünden itibaren Hz. Peygamber ve seçkin sahabe tarafından hıfzedilerek koruma altına alınmıştır. Hz. Peygamber döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden hafızlık eğitimi, günümüzde örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında yapılmaktadır. Resmi olarak sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarında yapılmakta olan hafızlık eğitimi, 2014 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca örgün eğitimle birlikte imam hatip okullarında da yapılmaya başlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’de hafızlık eğitiminde yeni bir tecrübe olan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinin mevcut durumu, önemi, problem ve beklentileri konu edinmektedir. Çalışmada nitel araştırma deseni olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu Zonguldak ilinde bulunan üç İmam-Hatip ortaokulunda eğitim alan 41 hafızlık öğrencisi ile 14 hafızlık öğreticisi ve 3 yönetici oluşturmaktadır. Araştırma verileri odak grup görüşmesi yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerle dokuz, öğreticilerle beş odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen veriler, ana tema ve alt tema olmak üzere birleştirilerek başlıklar altında değerlendirilmiştir. Çalışmada katılımcıların bazı beklenti ve problemleri olduğu tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hafızlık, Hafızlık Eğitimi, Kur’an Kursu, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık, Din Eğitimi.

Abstract
The Holy Qur’an, was secured by memorized by the Prophet and the distinguished Companions since his descent. The Qur’an Memorizing Education, which started in the period of the Prophet and continued until today, is carried out in formal and nonformal religious education institutions today. Officially, Qur'an Memorizing Education that is carried out only in the Qur’an courses by the Religious Affairs Directorate, since 2014, has started to be made in imam hatip schools together with formal education by the Ministry of National Education and the Directorate of Religious Affairs. This study focuses on the current situation, importance, problems and expectations of this project who a new experience in Qur’an with the formal education projects in Turkey. The study was used case study pattern which is a qualitative research pattern. The study group consists of 41 memory students studying in three religious education secondary schools in Zonguldak provinces and 14 memory tutorial and 3 administrators working in these schools. Research data were gathered with focus group interview method. The focus group interviews were held, nine times with students, five times with instructive. The findings obtained were evaluated combined under the titles as main theme and sub-theme. Proposals are also presented in line with the results obtained in the study.

Keywords
Recitation, Qur'an Memorizing Education, Qur'an Course, Memorizing Qur’an with the Formal Education,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri