eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTANZİMAT DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİNİN EĞİTİME ETKİSİ
(The Reflection of the Women Movement on Tanzimat Reform Era Education )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 487-500
Dergiye Geliş Tarihi : 29.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Ülkü KOÇAK , (24). TANZİMAT DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİNİN EĞİTİME ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 487-500. Doi: 10.17753/Ekev1435.


Özet
Aydınlanma Dönemi’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bir yansıması olarak görülen Tanzimat Dönemi, gerek sosyal ve siyasal gerekse edebiyat ve basın-yayın organları aracılığı ile kadının statüsünün ciddi anlamda görüşüldüğü, tartışıldığı ve mücadele verildiği bir dönem olması dolayısıyla önemli bir dönüm noktasıdır, denilebilir. Modernleşme çabalarının en başında ise kuşkusuz ilk sırada kadının eğitimi konusu yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler, edebiyat alanında yazılmış olan eserler ve basın-yayın organlarının yayınları, sınırlı da olsa kadınların eğitim olanaklarından yararlanma hakkına kavuşmalarını sağlamıştır. Eğitimli kadınların sayısının artmasıyla kadınlar, açılan kız okullarında öğretmen kimliği ile yazdıkları romanlarla yazar kimliği ile gazete ve dergi çıkararak ve yazı yazarak gazeteci- yayımcı kimliği ile sosyal hayatta daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Tanzimat Dönemi’nde, sosyal ve siyasal alanda kadının eğitimi ile ilgili yapılan yasal düzenlemeleri, dönemin edebiyat eserlerinde kadının eğitimi ile ilgili düşüncelerin neler olduğunu, basın-yayın organlarında kadının eğitim konusunun nasıl ele alındığını ve Batı’da aynı dönemde kadının eğitimi ile ilgili hangi gelişmelerin yaşandığını ortaya koyup bu dönemi kendi şartları çerçevesinde incelemektir. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Tanzimat Dönemi, değerlerin sorgulanması, hak ve özgürlük taleplerinin gündeme gelmesi, bunların toplumda tartışılarak uygulamaya konulması bakımından Osmanlı toplumunda, edebi eserleri, dergi ve gazeteleriyle sesini çıkaran ve duyuran bir kadın hareketinin başlamasına zemin hazırlamıştır, denilebilir.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat Dönemi, Tanzimat Dönemi Kadının Eğitimi, Kadın, Eğitim, Modernleşme, Osmanlı İmparatorluğu.

Abstract
Tanzimat Reform ERA which is seen as a reflection of the Age Enlightenment in Ottoman Empire, can be called an important milestone on the grounds that it was an age in which the status of women was seriously debated, discussed and scrambled via both social and political and literature and media organs. As for the modernisation efforts, without a doubt the issue of women education came first, legal regulations made about the subject, works written in literature and broadcasts of media organs, even though it was limited, made it possible for women to reach the right of education opportunity.With the increasing number of educated women, women started to take more part in social life with the identity of teacher because of the girl schools opened, with the identity of authors because of the novels they wrote, with the identity of journalist-publisher because of the magazines and newspapers they published.The purpose of this work is to analyze, in Tanzimat Era, the legal regulations for the women education in the social and political fields, what the opinions were about the women education in the literature works in that era, how women education was approached in media organs and putting forth which developments happened about women education in West at the same era, in its own circumstances of this era. By taking into consideration all of these factors, in terms of morals being questioned, the request of rights and freedom coming up, these being put into practice by discussing in the society; it can be said that Tanzimat Era led up to begin a women movement uttered and heard with the help of literature works, magazines and newspapers in Ottoman society.

Keywords
The Tanzimat Period, Education of Women During the Tanzimat Period, Women, Education, Modernization,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri