eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Private Military Companies in Terms of Business Ethics )

Yazar : Abdulkadir ERTAŞ  - Mehmet ZELKA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 197-210
Dergiye Geliş Tarihi : 30.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Abdulkadir ERTAŞ - Mehmet ZELKA , (24). ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 197-210. Doi: 10.17753/Ekev1436.


Özet
Ahlaki konular, iş hayatının ve günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. İş ahlakı, bireysel, örgütsel ve sosyal temel davranış kalıplarıyla ilgilenmektedir. Sanayileşme ile birlikte iş hayatındaki faaliyetler daha da kompleks bir hal almıştır ve bu durum zaman zaman hak ihlallerine neden olmaktadır. Bu yüzden ahlak, iş ahlakı ve iş ahlakının iş hayatına etkisi önem kazanmaktadır. 1990 sonrası çatışma alanlarında özel askeri şirketlerin sayısı hızla artmıştır. Bu çalışmanın amacı, iş ahlakı anlayışı açısından özel askeri şirketlerin faaliyetlerini incelemek ve insan merkezli bir düşünce sisteminin esas alınmasının gerekliliğini vurgulamaktır. Çalışmada öncelikle özel askeri şirketlerin tanımı yapılmış ve sonrasında özel güvenlik şirketleriyle arasındaki farklara değinilmiştir. Daha sonra iş ahlakının tanımı yapılmıştır. Son olarak özel askeri şirketlerin iş ahlakı açısından durumu bazı yaşanmış olaylar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 21. yüzyılda Irak ve Afganistan gibi ülkelerde özel askeri şirketlerin operasyonları, ağır insan hakları ihlalleri, savaş esirlerine kötü muamele, işkence ve tecavüz gibi ahlak dışı faaliyetleri çeşitli resmi raporlarda kaydedilmiştir. Dolayısıyla özel askeri şirketlerin uygulamada ahlaki ve hukuki açıdan çok başarılı olduğu söylenemez. Geçmişte lejyoner veya paralı asker gibi adlarla bilinen ancak bugün kendilerini özel askeri şirketler veya özel askeri yükleniciler gibi adlarla ifade eden bu yeni şirketler, 200 milyar doların üzerinde yıllık ciroya ve yüzbinlerle ifade edilen çalışan sayısına erişmişlerdir. Fakat özel askeri şirketlerin silahlı çatışmalardaki konumlarının ve sorumluluklarının belirsizliği, ahlaki ve hukuki açıdan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yasalarla birlikte, insanların ahlak dünyalarına, kalplerine ve vicdanlarına hitap edilmesiyle hak ihlallerinin önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler
Ahlak, İş Ahlakı, Şirketler, Özel Askeri Şirketler, Güvenlik.

Abstract
Ethical issues are an integral part of business life and daily life. Business ethics concern the ground rules of individual, company and societal behavior. With industrialization, business activities have become more complex and this occasionally causes violations of rights. The number of private military companies increased rapidly in the conflict areas after 1990. The purpose of this study is to examine the activities of private military companies in terms of business ethics and to emphasize the necessity of a human-centered thinking system. In the study, firstly, the definition of private military companies was made and then the differences between private security companies were mentioned. Then, the definition of business ethics was made. Finally, the situation of private military companies in terms of business ethics has been evaluated by considering some experienced events. In the 21st century, non-ethical activities such as operations of private military companies, severe human rights violations, ill-treatment of prisoners of war, torture and rape were recorded in various official reports in countries such as Iraq and Afghanistan. Therefore, it cannot be said that private military companies are very successful in practice morally and legally. These new companies, known in the past as names such as legionnaires or mercenaries, but nowadays referred to as private military companies or private military contractors, have reached an annual turnover of over $ 200 billion and the number of employees expressed in hundreds of thousands. However, the uncertainty of the positions and responsibilities of private military companies in armed conflicts brings along many moral and legal problems. Along with the law, violations of rights can be prevented by addressing people's moral worlds, hearts and consciences.

Keywords
Ethics, Business Ethics, Companies, Private Military Companies, Security.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri