eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI
(Common Language Mistakes in the Arab Media )

Yazar : RAHMETULLAH UZUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 361-381
Dergiye Geliş Tarihi : 1.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : RAHMETULLAH UZUN , (24). ARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 361-381. Doi: 10.17753/Ekev1441.


Özet
Kitle iletişim araçlarının çoğalması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte medya, hayatımızda en etkili alanlardan biri olmuştur. Medya ile dil arasında güçlü bir bağ vardır. Medyanın amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyacı olan araçların başında dil gelmektedir. Medya, dilin gelişimine sunduğu olumlu katkılarla birlikte dilin yozlaşmasına da neden olmuştur. Dilin medyada özensiz ve yanlış kullanımından dolayı dil hataları yaygınlaşmıştır. Dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip olan Arapça da medyada hatalı kullanılmaktadır. Dil hataları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve aynı hatalar sürekli tekrar edilmektedir. Bu çalışmada Arap medyasından örneklerle yaygın dil hataları ele alınmıştır. Ayrıca bu hataların düzeltilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Medya, Medya Dili, Dil Hataları, Doğru Dil Kullanımı.

Abstract
With the proliferation of mass media and the widespread use of the internet, media has become one of the most influential areas in our life. There is a strong relation between media and language. Language is one of the main tools that media needs to achieve its goals. The media, along with the positive contributions it has made to the development of the language, it also caused the language corruption. Language mistakes have become widespread due to the sloppy and misuse of language in the media. Arabic which has an important place among the world languages is also used incorrectly in the media. Language mistakes are becoming more common day by day and the same mistakes are repeated consistently. In this study, common language mistakes have been discussed with examples from the Arab media. In addition, solution proposals have been presented to correct these mistakes.

Keywords
Arabic, Media, Media Language, Language Mistakes, Correct Language Usage.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri