eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞININ AZALMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(The Problem of Deacreasing the Turkish Vocabulary and Solution Proposals According to Student’s View )

Yazar : Orhan Bozdemir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 307-320
Dergiye Geliş Tarihi : 1.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Orhan Bozdemir , (24). ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞININ AZALMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 307-320. Doi: 10.17753/Ekev1442.


Özet
Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle bir devlet üniversitesinin Almanca ve Türkçe öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanan bir anket çalışmasının sonuçlarını temel alarak, üniversite öğrencilerinin çok önemli bir ulusal sorun olan, Türkçe kelime dağarcığımızın giderek azalması hakkındaki görüşlerini ortaya koyan nitel bir araştırmadır. Öğretmen adaylarına yöneltilen gerek anket gerekse açık uçlu sorularla Türkçe kelime dağarcığımızın giderek azaldığına ilişkin görüşlerinin ve çözüm önerilerinin neler olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türkçe ve Almanca öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bu konudaki bakış açılarının ne ölçüde ve neden ayrıştığını tespit edilerek, eğitimin önemli paydaşları konumundaki öğretmen adaylarımızın görüşlerinin değerlendirilmesine ve konu hakkında farkındalık oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Sonuçta, her iki program öğrencilerinin kişisel kelime dağarcığımızın azaldığı konusunda mutabık oldukları, fakat farkındalıklarının belli konularda birbirlerinden ayrıştığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kelime Dağarcığı, Sözcük Varlığı, Kelimeler ve Düşünme, Türkçe Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği.

Abstract
This study is a qualitative research that reveals the opinions of the university students about an important national problem, the gradual reduction of our Turkish vocabulary, based on the results of a survey study applied to senior students of the German and Turkish language teaching department of a public university as of 2018-2019 academic year. It is aimed to obtain how students are aware of this problem, what kind of solutions they suggest, and to what extent and why the Turkish and German language teacher education students' perspectives diverge on this subject, and to contribute to the evaluation of the opinions of our teacher candidates who are important stakeholders of education and to raise awareness about the subject. The results of the survey study using Likert type scale were evaluated by converting them into numerical data. As a result, it was observed that the students of both programs agreed that our personal vocabulary decreased, but their awareness diverged on certain topics.

Keywords
Vocabulary, Word Presence, Words and Thinking, Turkish Language Teaching, German Language Teaching.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri