eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(Future Teachers’ Investigation of Reading Habits: Example of Dicle University )

Yazar : Murat YALMAN  Erdost ÖZKAN Bülent BAŞARAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 463 - 478
Dergiye Geliş Tarihi : 21.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2015


Özet
Bu araştırmanın amacı, geleceğin öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmada iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerinin yer aldığı dört madde, ikinci bölümde ise okuma alışkanlığına ilişkin on dördü kapalı yedisi açık uçlu yirmibir madde yer almaktadır. Araştırmanın modeli betimleyici ilişkisel tarama yöntemidir. Araştırma verilerinin analizinde frekans yüzde aritmetik ortalama kullanılmıştır. Çalışma grubu iki yüz öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; geleceğin öğretmenleri kitap okumakla kültürel gelişmelerine katkıda bulunabilecekleri, toplum içerisinde takdir edilen biri olma ve kendine güven duyma isteklerinin de okumada ağır bastığı sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin kitap seçiminde, kitaplara ait tanıtımlar ve arkadaş tavsiyelerinin etkili olduğu, kitap sevgisinin kazanılmasında en büyük etkenin ise kişinin kendisi ve arkadaşlarının olduğu belirlenmiştir. Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumalarına engel olarak bilgisayar, internet, TV gibi teknolojik araçların neden olduğu, bunun yanı sıra eğitim gördükleri kurumdaki sınavların da önemli etken olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, Kitap Okuma, Kitap Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of the study is to examine their views on future teachers’ book reading habits. Study in the relational model identifier survey method. The working group consists of 200 students. Some of the research results are as follows: a for the development of Future teachers in the expectation they are reading the book cultures in the community is also the self-confidence of being one of the hearing requests outweigh the reading concluded. The book makes the reading post about books and the book, which is effect of its remarkable appreciation for friends is one of the biggest factors is the person himself and his friends. Future teachers read the book as the barrier caused by technologies such as the computer, internet, TV, it is concluded that, in addition to exams important factor.

Keywords
Reading, Reading Book, Reading Book Habit, Students’ Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri