eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(Future Teachers’ Investigation of Reading Habits: Example of Dicle University )

Yazar : Murat YALMAN  Erdost ÖZKAN Bülent BAŞARAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 463 - 478
Dergiye Geliş Tarihi : 21.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Murat YALMAN Erdost ÖZKAN Bülent BAŞARAN, (19). GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 463 - 478. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, geleceğin öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmada iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerinin yer aldığı dört madde, ikinci bölümde ise okuma alışkanlığına ilişkin on dördü kapalı yedisi açık uçlu yirmibir madde yer almaktadır. Araştırmanın modeli betimleyici ilişkisel tarama yöntemidir. Araştırma verilerinin analizinde frekans yüzde aritmetik ortalama kullanılmıştır. Çalışma grubu iki yüz öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; geleceğin öğretmenleri kitap okumakla kültürel gelişmelerine katkıda bulunabilecekleri, toplum içerisinde takdir edilen biri olma ve kendine güven duyma isteklerinin de okumada ağır bastığı sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin kitap seçiminde, kitaplara ait tanıtımlar ve arkadaş tavsiyelerinin etkili olduğu, kitap sevgisinin kazanılmasında en büyük etkenin ise kişinin kendisi ve arkadaşlarının olduğu belirlenmiştir. Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumalarına engel olarak bilgisayar, internet, TV gibi teknolojik araçların neden olduğu, bunun yanı sıra eğitim gördükleri kurumdaki sınavların da önemli etken olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, Kitap Okuma, Kitap Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of the study is to examine their views on future teachers’ book reading habits. Study in the relational model identifier survey method. The working group consists of 200 students. Some of the research results are as follows: a for the development of Future teachers in the expectation they are reading the book cultures in the community is also the self-confidence of being one of the hearing requests outweigh the reading concluded. The book makes the reading post about books and the book, which is effect of its remarkable appreciation for friends is one of the biggest factors is the person himself and his friends. Future teachers read the book as the barrier caused by technologies such as the computer, internet, TV, it is concluded that, in addition to exams important factor.

Keywords
Reading, Reading Book, Reading Book Habit, Students’ Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri