eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimVAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ
(The Basics of Wahdat Consciousness in Koran )

Yazar : Yasin PİŞGİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 21-40
Dergiye Geliş Tarihi : 22.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Yasin PİŞGİN , (18). VAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 21-40. Doi: .


Özet
Kur’an, Allah’ın varlığını, birliğini ve eşsizliğini insanlara bildirmek için indirilmiş olan ilâhî kelâmdır. “Tevhit” olarak isimlendirebileceğimiz bu hedefi itibariyle Kur’an; insanları, eşsiz ulûhiyetin yegâne sahibinin Allah olduğuna iman etmeye davet eden bir “tevhit çağrısı”dır. Vahiy aracılığıyla inşa edilen tevhit, hem kozmolojik bakımdan kâinatta hem de beşerî yönden kişisel ve toplumsal yapıda birlik, bütünlük ve düzenin esasını teşkil eder. Adına “vahdet” diyebileceğimiz bu birlik hâli en genel anlamda, eşyanın tamamını kuşatan ve Allah’ın vahdaniyetini sembolize eden nizamın genel adıdır. Bu itibarla Kur’an’da tevhit, vahdet ve vahiy mefhumları sadece beşerî dünyaya değil, yerde ve göklerde bulunan varlıkların tamamına atfedilir. Allah’ın pek çok âyette insan tefekkürünü sürekli olarak, kozmosta bulunan düzen üzerine odaklaması, onun kalbinde tevhit esasına dayalı tahkîkî bir iman ve buna bağlı olarak kişisel ve toplumsal düzlemde bir vahdet bilinci oluşturmaya yöneliktir. Biz bu çalışmamızda vahdet bilincinin Kur’an’daki temellerini incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Vahdet, tevhit, vahdaniyet, iman, ibadet, ahlâk.

Abstract
Koran is the divine writ downloaded to inform people about existence, unity, and uniqueness of Allah and to invite them to believe in him. İt can be named for wahdat which invites people to believe that God is the owner of the unique divinity as of these target termed as “tawhit”. Tawhit which was built by the revelation according to Koran, forms the basis of unity, integrity and order from cosmological ways in the universe and aspects of humanities in personal and social structure. These state of the union named as “wahdet” in the broadest sense is general name of ordinance which symbolizes the oneness of Allah and encompasses all of the goods. Therefore the concepts of tawhit, wahdet and revelation in Koran is attributed not only to the humanities world, but to all things in firmament and on earth. To focus human thought constantly on the system of the cosmos in the Koran is intended to create awareness of certainty faith in his heart on the basis of wahdat as well as on the social and the individual level. İn this study we try to examine the basics of consciousness of wahdet in Qur'an.

Keywords
Wahdet, tawhit, unity, faith, worship, morality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri