eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ŞAHSİYETLER
(Persons in Social Studies Textbooks )

Yazar : Ahmed Emin Osmanoğlu  Hüseyin CANTEMÜR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 01-22
Dergiye Geliş Tarihi : 25.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan şahsiyetleri, Türkİslam menşeli olup olmadıklarına, taraflı ele alınıp alınmadıklarına, meslekî alanlarına ve cinsiyet durumlarına göre incelemektir. Araştırma nitel araştırma modeline dayalı doküman inceleme tekniğine göre yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de 2017’de 5.-7. sınıflarda kullanılan Sosyal Bilgiler ders kitaplarıdır. Araştırmanın veri toplama yöntemi doküman incelemesidir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çözümleme yaparken içerik analizi tekniklerinden olan frekans, kategorisel ve değerlendirici analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada, ders kitaplarında yer alan şahsiyetlere karşı çoğunlukla nötr-yansız ve kısmen pozitif-yanlı bir yaklaşım sergilendiği, negatif-yanlı yaklaşımın hiç bulunmadığı, Türk-İslam kökenli şahsiyetlere farklı kökenli şahsiyetlere göre daha çok yer verildiği, Türk-İslam şahsiyetleri ile diğer kökenli şahsiyetlere yaklaşımda taraflı olmak bağlamında bir farklılık bulunmadığı, ders kitaplarında geçen şahsiyetlerin yaklaşık onda birinin kadın olduğu, meslekî alan bakımından sırasıyla en fazla devlet adamlığına, düşünür, ilim ve bilim insanlarına, sanatçı ve tüccarlara yer verildiği, düşünürler, ilim ve bilim insanları bağlamında Türk-İslam şahsiyetlerinin diğerlerine göre daha yoğun yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
Ders Kitabı, İçerik Analizi, Sosyal Bilgiler, Türk-İslam, Şahsiyetler.

Abstract
This study aims to examine the persons narrated in the social studies textbooks in terms of their Turkish-Islamic origin, whether the approach to them is biased or not, their professional fields and gender. The research was conducted with the document analysis technique based on the qualitative research model. The research group consisted of 5th-7th grade social studies textbooks used in Turkey in 2017. The data collection method of the research is document review. The content analysis method was used for data analysis. Of content analysis techniques, frequency, categorical and evaluative analysis methods were used. According to the findings of the study, it was found that mostly neutral and partially positive-biased approach is adopted towards influential people included in the textbooks and no negative-biased approach is adopted, Turkish-Islamic persons are given more place in the textbooks compared to people of other origins, there is no difference in the approaches towards Turkish-Islamic persons and people of different origins, about one-tenth of persons included in the textbooks are female, the most common professions of the persons are statesmen, thinkers, scholars and scientists, artists and merchants, respectively, Turkish-Islamic persons are more intensely included in terms of science and thinkers.

Keywords
Content Analysis, Social studies, Textbook, Turkish-Islam, Persons.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri