eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
(Evaluation of Family Practice Application in the Context of Health Communication and Erzurum Province Example )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 463-486
Dergiye Geliş Tarihi : 25.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Ülhak Çimen , (24). AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 463-486. Doi: 10.17753/Ekev1478.


Özet
Sağlık iletişimi geniş bir yelpazeyi içerimleyen, kapsamlı çalışmaların yapılabileceği güncel ve yeni bir alandır. Kişinin kendi kendine gerçekleştirdiği içsel iletişimden medyada yer alan sağlık iletişimi kampanyalarına kadar sağlığa ilişkin bütün çalışmalar sağlık iletişiminin disiplin alanında yer almaktadır. Kısacası insan ve toplum sağlığının korunmasını, sürdürülmesini, geliştirilmesini ve kalıcı bir bilincin oluşturulmasını hedefleyen çalışmaların tamamı sağlık iletişimi alanına girmektedir. Gelişmiş ülkelerde en üst değerlerden biri olarak görülen sağlık iletişimi akademik çalışmaların kapsamının giderek genişlediği bir disiplin alanıdır. Gelişmesini tamamlamış ülkeler sağlık iletişimini alt başlıklara bölerek daha verimli sonuçlar alma çabası içerisine girmişlerdir. Bu ülkeler hasta-hekim ilişkisinin yer aldığı kişilerarası iletişim için farklı, kitle iletişim araçları çalışmaları için farklı, sağlık pazarlamaları için farklı iletişim yöntemleri geliştirmişlerdir. Sağlık bireysel, sosyal ve ekonomik anlamda verimli olabilmeyi sağlayan yaşam kalitesi unsuru olarak görülmeye başlandığından beri sağlık iletişiminin önemi giderek artmış ve alt başlıklar düzleminde bile ayrıntılı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. İletişimin insan, toplum, ülke ve dünya için önemi göz önüne alındığında doğru sağlık iletişimi çalışmalarının insanlık için faydalı olacağı düşünülmektedir. İletişim bütün bilim alanlarına etki ettiği gibi sağlık bilimine de etki ederek hastalıkların engellenmesi; sağlığın sürdürülebilmesi ve devamlılığı; sağlığın geliştirilmesi vb. konularda önemli hale gelmiştir. Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için iletişimin ne şekilde etki edebileceği sağlık iletişiminin temel sorunudur. Ülkemizde gerçekleştirilen aile hekimliği uygulamasında hasta ile hekim arasındaki yüz yüze iletişimin ne derece başarılı olduğu merak edilen konulardandır. Bu anlamda çalışmamız Erzurum il merkezinde hizmet vermekte olan A sınıfı aile sağlık merkezinden tedavi hizmeti alan hastaların hekimlerle iletişimdeki memnuniyetlerini belirlemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık İletişimi, Yüz Yüze İletişim, Aile Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uygulaması, Erzurum.

Abstract
Health communication is a new and up-to-date field that covers a wide range of comprehensive studies. From internal self-communication to health communication campaigns in the media, all studies related to health are in the discipline of health communication. In short, all activities, that aims to protect, sustain, improve and create a permanent consciousness of human and community health, are all within the field of health communication. Health communication which is regarded as one of the highest values in developed countries, is a discipline field in which the scope of academic studies is expanding gradually. Developed countries are in a struggle for achieving more efficient results by dividing health communication into subheadings. These countries have developed different communication methods for interpersonal communication where the patient-physician relationship takes place, for mass media studies, for health marketing, and for public spot studies. Since health has started to be seen as an element of quality of life, which provides efficiency in individual, social and economic terms, the importance of health communication has gradually increased and detailed approaches have emerged even on the subheadings. In order to fact that the importance of communication for people, society, country and the world, it is thought that proper health communication studies will be beneficial for humanity. Communication has become important in issues such as preventing diseases, maintaining and sustaining health, improving health and by affecting all sciences as well as health sciences. The main problem of health communication is how and under what conditions communication can affect people in order to improve health and prevent diseases. How successful the face-to-face communication between the patient and the physician in family practice practiced in our country is one of the wondered subjects. Within this context, our study aims to determine the satisfaction of the patients receiving treatment services from class A family health centres in Erzurum province in communication with physicians.

Keywords
Health Communication, Face to Face Communication, Family Health Center, Family Prcatice Application,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri