eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYaygın Eğitimde Çalışan Yönetici ve Öğretmenlere Göre Mobbing
(“MOBBING” ACCORDING TO ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING AT NON-FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 601-6014
Dergiye Geliş Tarihi : 29.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Reyhan ŞEKERCİ - Süleyman KARATAŞ - Tayfun YÖRÜK, (24). Yaygın Eğitimde Çalışan Yönetici ve Öğretmenlere Göre Mobbing. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 601-6014. Doi: 10.17753/Ekev1483.


Özet
Bu çalışmanın amacı, yaygın eğitimde görevli yönetici ve öğretmenlerin mobbinge ilişkin görüşlerini ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden kolayulaşılabilir durum örneklemesi ilebelirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 5 yönetici ve 5 öğretmen olmak üzere toplam 10 katılımcıda noluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenindedir. Bu nedenle araştırmada da veri toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen tüm veriler kodlanmış, araştırmanın amacına uygun olarak çeşitli boyutlar ve bu boyutlara uygun temalar saptanmış, temalara ilişkin yüzde ve frekanslar hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre; yönetici ve öğretmenlerin birçoğu yıldırıcı eylemlere kendileri maruz kalmasa bile bu tür davranışların var olduğunu çeşitli örneklerle belirtmiş, bu konuya ilişkin daha fazlaaraştırma, yasal düzenleme, önlem ve koruyucu önlem çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Yaygın Eğitim, Mobbing,Yönetici,Öğretmen, Görüşler.

Abstract
The aim of this study is to reveal the opinions of managers and teachers working in non-formal education about mobbing. In this research, in which qualitative research method was used, the participants were determined by sampling easily accessible sampling methods. The study group of the research consists of 10 participants, 5 administrators and 5 teachers. The research is one of the qualitative research patterns in the science pattern. Therefore, a semi-structured interview form was prepared to collect data and the interview technique was used. The data were analyzed by content analysis technique. All the data obtained in the research were coded, various dimensions and themes suitable for these dimensions were determined in accordance with the purpose of the research, percentages and frequencies related to themes were calculated. According to the research result; Many of the administrators and teachers stated that there are various examples of such behaviors even if they are not exposed to daunting actions, and they stated that more research, legal regulation, precautionary and preventive intervention studies should be done on this subject.

Keywords
Non-Formal Education, Mobbing, Administrator, Teacher, Opinions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri