eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGrup Piyano Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme
(A REVIEW OF GRADUATE THESES IN GROUP PIANO EDUCATION )

Yazar : Demet AYDINLI GÜRLER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 165-184
Dergiye Geliş Tarihi : 2.05.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Demet AYDINLI GÜRLER , (24). Grup Piyano Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 165-184. Doi: 10.17753/Ekev1489.


Özet
Bu araştırmada, grup piyano eğitimi alanında, 1933-2019 yılları arasında, Türkiye’de ve dünyada yapılmış lisansüstü tezler farklı değişkenler açısından incelenmiş ve bu bağlamda lisansüstü tezlerin genel bir durum tablosu ortaya konmuştur. Araştırma verilerini, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi ve ProQuest Dissertations and Theses Global veri tabanlarından ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen grup piyano eğitimi alanında yazılmış 166 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmada, Türkiye’de ve dünyada grup piyano eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarının belirlenen kategoriler üzerindeki gösterdiği dağılım ortaya konularak, grup piyano eğitimi alanında yapılacak yeni çalışmalar için kaynak oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Hedeflenen bu amaç doğrultusunda araştırma, tezler; türleri, tamamlandığı yıllar, yapıldığı ülkeler ve üniversiteler, konu alanları, kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem/çalışma grupları açısından dağılımları incelenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışma olup araştırma verilerinin analizinde, dokuman incelemesi tekniği ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Grup piyano eğitimi alanındaki lisansüstü tezler incelenerek konularına göre sınıflandırılmış, tezlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları yapılmış ve sonuçlar ilgili tablo ve şekillerle sunulmuştur. Bu araştırmadan elde edilen verilerden yola çıkılarak grup piyano eğitimi alanında yayımlanmış lisansüstü tezlerin çoğunluğunun “doktora düzeyinde” olduğu, 1970-2010 yılları arasında sistematik bir artış gösterdiği, en fazla çalışmanın ABD’de “University of Oklahoma’da” yapıldığı, en çok “grup piyano eğitiminde işlevsel beceriler” konu alanında lisansüstü tez üretildiği ve örneklem grubu olarak en çok “piyano öğretmenlerinin” seçildiği saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Grup Piyano, Lisansüstü Eğitim, Müzik Eğitimi, Piyano Eğitimi, İşlevsel Beceriler.

Abstract
In this research, graduate theses written in Turkey and the world between 1933-2019 in the field of group piano education were examined in terms of different variables and in this context a general picture of the situation of graduate theses was presented. The research data consists of 166 graduate theses in the field of group piano education selected by sampling method available from the National Thesis Center of the Council of Higher Education (CoHE) and Proquest Dissertations and Theses Global databases. The research was intended to contribute to the creation of resources for new studies in the field of group piano education by considering the distribution of graduate thesis studies on group piano education. For this purpose, the distribution of theses according to their types, year of completion, countries and universities, subject areas, research methods used, data collection tools, sample/study groups were examined. The research is a descriptive study and content analysis techniques are used for data analysis. Theses in the field of group piano education were examined and classification of theses according to their subjects, frequency (f) and percentage (%) distributions were made and the representation of the results was explained with the help of relevant tables and figures. The data obtained in the research show that the majority of theses published in the field of group piano education is at the level of doctorate, that the published theses have increased systematically between 1970-2010, that the most studies have been carried out in the University of Oklahoma in the USA, mostly in the field of functional skills in group piano education and that working groups consisting of piano teachers are preferred in most of the researches. Suggestions developed in line with the results have been presented.

Keywords
Group Piano, Postgraduate Education, Music Education, Piano Education, Functional Skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri