eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(The Effect of the Tale Enriched with Music in the Multi-Grade Classes on the Academic Achievement )

Yazar : Aykut Narin  Erhan Akın  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 45-60
Dergiye Geliş Tarihi : 14.05.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Ülkemizde özellikle ilkokul kademesinde öğrenci, öğretmen ve derslik sayısının yetersiz olması ve okulun bulunduğu bölgede ulaşım problemlerinin yaşanması gibi nedenlerle eğitim öğretimin devam edebilmesi için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri en az iki sınıfın birleştirilmesiyle eğitim öğretimin tek öğretmen tarafından verildiği birleştirilmiş sınıfların oluşturulmasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda birden fazla yaş grubunun aynı ortamda ders görmesi eğitim öğretim sürecinin verimini azaltmakta ve öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini engellemektedir. Derslerde verimi artırmak, kalıcı, etkili ve anlamlı öğrenmeler sağlamak, ders anlatımında uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin işlevselliğiyle ilişkilidir. Bu konuda geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, yapmaktan keyif aldıkları aktivitelerin derslere uyarlanması ile daha aktif katılımın sağlanacağı ve akademik başarının artacağı öngörülmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak kültürel ve toplumsal açıdan en önemli edebi türlerimizden biri olan masallar ders kazanımlarıyla harmanlanarak bütün sözel, görsel, fantastik ögeleriyle bir ders materyali haline getirilmiştir.Anlatımı zenginleştirmek ve daha eğlenceli hale getirmek amacıyla ders konularını kapsayan, masala uygun çocuk şarkıları yazılıp bestelenmiş ve müzikli masallar oluşturulmuştur.Bu araştırmada birleştirilmiş sınıflarda müzikle zenginleştirilmiş masalların ders başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 51 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 25’i deney, 26’sı kontrol grubunda yer almıştır. Analiz sonuçlarına göre geleneksel yöntem uygulanan gruplarla, şarkılı masalla ders anlatımı yapılan gruplar arasında amaçlanan kazanımların kazandırılması açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş Sınıf, Akademik Başarı, Masalla Eğitim, Müzikle Eğitim, Geleneksel Öğretim.

Abstract
In our country, different methods are used in order to continue education due to reasons such as insufficient number of students, teachers and classrooms at the primary school level, and transportation problems in the region where the school is located. One of these methods is to combine at least two classes to create joined classes where education and training are provided by a single teacher. The fact that more than one age group teaches in the same environment in multi-grade classrooms reduces the efficiency of the education process and prevents students from learning permanently. Increasing efficiency in lessons, providing permanent, effective and meaningful learning is related to the functionality of teaching methods and techniques applied in lecture. Traditional teaching methods and techniques are often insufficient in this regard. In line with the interests and wishes of the students, it is expected that more active participation and academic achievement will increase by adapting the activities they enjoy doing to the lessons. Based on all these, fairy tales, one of our most culturally and socially important literary genres, have been blended with academic achievements and turned into a course material with all verbal, visual, and fantastic elements. In order to enrich the narration and make it more fun, children's songs suitable for the table were written and composed, and musical tales were created. In this study, the effect of tales enriched with music on academic success in the multi-grade classrooms was examined. The study group of the research consisted of 51 students studying in 2nd, 3rd and 4th grades. 25 of these students are in the experimental group and 26 of these students are in the control group. According to the results of the analysis, it has been observed that there is a significant difference between the groups with traditional method and with the tales of the tales.

Keywords
Multi-grade class, academic achievement, education with tale, education with music, traditional meth

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri