eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTR22 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU VE ORTANCA YAŞIN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(Migration and the Effect of Median Age on Regional Economy in the TR22 Region )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 579-600
Dergiye Geliş Tarihi : 25.05.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Hüseyin GÜVENOĞLU Mehmet Emin ERÇAKAR, (24). TR22 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU VE ORTANCA YAŞIN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 579-600. Doi: 10.17753/Ekev1512.


Özet
Göç kavramı, temelde siyasi, ekonomik ve/veya sosyal birtakım nedenlerle kişilerin veya toplulukların bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınması şeklinde ifade edilebilir. Ancak bu durum ülke içerisinde bir noktadan başka bir noktaya taşınma şeklinde olabileceği gibi (iç göç) ülkeler arasında da (dış göç) gerçekleşmektedir. Özellikle son dönemde Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki coğrafyalardan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa ülkelerine doğru çok ciddi bir göç olgusu yaşanmaktadır. Bu göçlerle birlikte bölgelerin etnik, kültürel ve demografik yapıları geçici ya da kalıcı bir biçimde değişmektedir. TR22 Bölgesi olarak adlandırılan Balıkesir ve Çanakkale illerimizde de (özellikle Avrupa’ya geçişlerde) bu göç olgusu oldukça yoğun yaşanmaktadır. Ancak bu illerimizin halen ortanca yaş anlamında en yaşlı iller arasında ilk sıraları paylaşıyor olması çalışmanın ana temasını teşkil etmektedir. Çalışmanın temel konuları olan göç ve ortanca yaş kavramları, bunlara ilişkin verilerle desteklenmekte ve bu anlamda tanımlayıcı nitelikte olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca bölgede ortanca yaş yüksekliğinin nedenleri analiz edilmeye çalışılarak göçün bu yapıyı değiştirip değiştiremeyeceği incelenmeye çalışılmaktadır. Bölgeye özgü değerlendirmelerin yapılması ile birlikte çalışmada, bölgenin göç yolları üzerinde olduğu teyit edilmekle birlikte, bölgenin nüfusunun Türkiye ortanca aşıyla kıyaslandığında oldukça yaşlı olduğu bu nedenle ekonomik faaliyetler ve istihdam bakımından bölgeye yapılacak yatırımlar açısından olumsuz bir durum teşkil ettiği gözlenmektedir. Zira bölgede yetişen ve/veya eğitim alan gençlerin komşu il ve metropollere göç ettiği, dış göçlerle gelen nüfusun ise tarım ve hayvancılığa katkı ile sınırlı niteliksiz emek olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
TR22 Bölgesi, Balıkesir, Çanakkale, Göç, Ortanca Yaş, Bölgesel Kalkınma.

Abstract
The concept of migration can be expressed as the relocation of persons or communities from one settlement to another for political, economic and/or social reasons. However, this situation can be in the form of moving from one point within the country to another point (internal migration) and also between the countries (external migration) is taking place. Especially recently there has been a very serious migration phenomenon from the eastern and southeastern geographies of Turkey, especially Syria, to Turkey and to European countries through Turkey. With these migrations, the ethnic, cultural and demographic structures of the regions change temporarily or permanently. In our provinces of Balıkesir and Çanakkale, which are called TR22 Regions (especially in transitions to Europe), this migration phenomenon is very intense. However, the fact that these provinces still share the first ranks among our oldest provinces in terms of median age is the main theme of study. The main topics of study, migration and median age concepts, will be supported by the data on them and are planned to be descriptive in this sense. Furthermore, the causes of median age height in the region will be analyzed to examine whether migration can change this structure. The study confirms that the region is on migration routes, but it is observed that the population of the region is quite old compared to the median age of Turkey. Therefore, that it constitutes a negative situation for investments in the region in terms of economic activities and employment. It is considered that young people who grew up in the region and/or received education migrated to neighboring provinces and metropolises, and that the population that came with external migrations was limited to unqualified labor with contribution to agriculture and animal husbandry.

Keywords
TR 22 Region, Balıkesir, Çanakkale, Migration, Median Age, Regional Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri