eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
(Sayyid Sebghatullah Arvasi and Approach to Some Mystical Concepts )

Yazar : Bülent AKOT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 251-264
Dergiye Geliş Tarihi : 29.11.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Bülent AKOT , (18). SEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 251-264. Doi: .


Özet
Makalemizde ele aldığımız Seyyid Sibğatullah-i Arvâsî, 19. yüzyılda Van’da doğmuş Bitlis/Hizan civarında yaşamış bir mutasavvıftır. Ayrıca medrese ve tasavvuf eğitimini bir arada yapabilen ender mollalardan olup Nakşîbendîliğin Hâlidî geleneğinin önemli bir temsilcisidir. Bundan dolayı makalenin ilk aşamasında kısaca hayatı ve tarîkatından bahsedilmiştir. Gavs-i Hizanî ismiyle şöhrete kavuşan Arvâsî, Minah adlı eserinde tasavvuf yoluna girenlere ve mürîdlerine seyr u sülûk sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlatmıştır. Bu kapsamda, özellikle eserde bahsi geçen seyr u sülûk, sâlik, mürîd ve mürşidin durumu, rabıta ve fenâ’ya ulaşma gibi konulara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sibğatullah-i Arvâsî, Gavs-i Hizanî, tarîkat, mürşid ve mürîd.

Abstract
Sayyid Sebghatullah Arvasi, is a mystic who born in Van in the century of XIX. and lived in the around of Bitlis/Hizan. He is the one of the distinguished representative of Halidi Naqshbandis and received education of madrasah and mysticism. In the beginning of the article I dealt with the life of his life and his order. In his famous book Minah, Arvasi who well known as Gavsi Hizani tells the method of beginners in mysticism. As well as the process of maturation of the soul and dangers. In this context concepts which mentioned in the “Minah” as seyr u suluk, salik, murid status of murshid, and rabita examined.

Keywords
Sebghatullah Arvasi, Gavsi Hizani, cult, murshid, murid

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri