eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI KİTAP KULLANMA NEDENLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(Social Science and Science Teachers 'Views on Reasons for Using Aid Books )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 565-578
Dergiye Geliş Tarihi : 11.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Mehmet Akif Haşıloğlu - Hatice GÜLER - Ebru DURMAZ, (24). ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI KİTAP KULLANMA NEDENLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 565-578. Doi: 10.17753/Ekev1520.


Özet
Bu araştırma ortaokul sosyal bilgiler ve fen bilimleri branş öğretmenlerinin ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitapları kullanma sebeplerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Öncelikle beş adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu hazırlanmıştır. Bu sorular iki uzman görüşüne sunulmuş, uzmanların verdiği bilgiler sonucunda soru sayısı dörde düşürülerek diğer soruların kapsamı ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Yardımcı kitap kullanan öğretmenlere yardımcı kitap alırken nelere dikkat ettikleri, yardımcı kitabın öğrenciye ve öğretmene ne gibi faydası olduğu soruları sorulmuştur. Araştırmaya Türkiye’nin Ağrı ili ve ilçe okullarında görev yapan 6 fen bilimleri, 6 sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 12 branş öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel, sistematik ve veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen bazı sonuçlar şu şekildedir: Araştırmanın sonucunda hem sosyal bilgiler hem de fen bilimleri öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu görsel zenginlik ve uygulama fazlalığının yer alması, konu tekrarı ile kalıcı öğrenme sağlaması, konu anlatımında önemli nokta vurgusu, anlaşılır bir dil kullanılması gibi sebeplerden dolayı öğrencilerine yardımcı kitap aldırdıkları sonucuna varılmıştır. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenleri yardımcı kitapları aldırırken bu kitapların (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı programına uygun olması ve MEB sınavlarına benzer soruların var olması, etkinlik sayısının ve soru çeşidinin fazla olması, bilgi çeşitliliği, anlatım dili ve kaliteli soruların yer almasına dikkat ettikleri ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Ders Kitapları, Yardımcı Kitaplar, Ortaokul.

Abstract
This study was carried out so as to reveal the reasons for the use of supplementary books that secondary school Social Sciences teachers and Science teachers make their students purchase in addition to the course books. Thus, a semi-structured interview form developed by the researchers was employed. First, a semi-structured interview form consisting of five open-ended questions was prepared. These questions were submitted to the standpoints of two experts, and as a result of the information provided by the experts, the number of the questions was decreased to four and corrections were made regarding the scope of the other questions. The teachers were asked whether they use supplementary books, on what they pay attention to while buying supplementary books, and how the supplementary books help both the students and the teacher. A total of 12 branch teachers, 6 Social Sciences teachers and 6 Science teachers working in the district schools in Ağrı, Turkey, voluntarily participated in the study. Basic qualitative research method was used in the study. Descriptive, systematic and data analysis methods were used for data analysis. Some of the results obtained from the findings of the study are as follows: as a result of the research, both Social Sciences teachers and Science teachers state that they use supplementary resource books. It was concluded that the majority of teachers make their students purchase supplementary books for such reasons as visual richness, excessive application, providing permanent learning with repetition of the subject, emphasis on the subject matter in narration, and the use of understandable language. It was also concluded that when Social Sciences teachers and Science teachers make their students buy supplementary books, they pay attention to the suitability of these books to the program of MoNE (Ministry of National Education), the presence of exercise questions similar to the ones in the exams of MoNE, the number of the activities and variety of the question types, the variety of information, the language of narration and the quality of the questions.

Keywords
Social Sciences, Science, Course Books, Supplementary Books, Middle School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri