eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(Investigation of Preschoolers Self-Regulatory Skills According to Some Variables )

Yazar : Gözde URAL  - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN - Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 323-342
Dergiye Geliş Tarihi : 11.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Gözde URAL - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN - Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ, (24). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 323-342. Doi: 10.17753/Ekev1521.


Özet
Araştırma, bazı demografik özelliklerin okul öncesi eğitimi alan çocukların öz düzenleme becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirip getirmediğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklem grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ağrı ili, Patnos ilçesinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, yaşları 48-66 ay arasında olan 155 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ)” kullanılmıştır. Veri toplama araçları vasıtasıyla elde edilen veriler bir istatistik programında analiz edilmiştir. Analizlerde, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öz düzenleme becerilerinin çocuğun cinsiyeti, kardeş sayısı, anne yaşı ve baba yaşına göre istatiksel açıdan anlamlı bir fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır (p>0,05). Buna karşın çocuğun kaçıncı sırada doğduğunun, anne öğrenim durumunun, aile tipinin, baba öğrenim durumunun ve baba çalışma durumunun öz düzenleme becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirdiği görülmüştür (p<0,05).

Anahtar Kelimeler
Erken Çocukluk Dönemi, Okul Öncesi Çocuğu, Öz Düzenleme, Öz Düzenleme Becerileri, Öz Kontrol.

Abstract
The research was carried out to reveal whether some demographic characteristics make a significant difference on the self-regulation skills of children with preschool education. In this context, the sample group of the study consisted of 155 children between 48-66 months of age who attend preschool education institutions in Patnos district of Ağrı province in 2017-2018 academic year. As data collection tools in the research; "Personal Information Form" and "Preschool Self-Regulation Scale (PSSS)" were used. The data obtained through data collection tools were analyzed in the astatistics program. In the analysis, t test and One Way Variance Analysis (ANOVA) were used for independent samples. As a result of the research, it was found that self-regulation skills did not make a statistically significant difference according to the sex of the child, number of siblings, mother age and father age (p> 0.05). On the other hand, it was seen that in what order the child was born, the mother's educational status, family type, father's educational status and father's employment status made a significant difference on self-regulation skills (p <0.05).

Keywords
Early Childhood Period, Preschool Child, Self-Regulation, Self-Regulation Skills, Self-Control.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri