eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİĞİNİN İNCELENMESİ
(The Investigation of the Internet Self- Efficacy of Turkish Pre-Service Teacher )

Yazar : Hulusi GEÇGEL  - Fatih KANA - Ebru DURAK - Gizem MERİÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 447-470
Dergiye Geliş Tarihi : 11.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Ebru DURAK - Gizem MERİÇ, (24). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİĞİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 447-470. Doi: 10.17753/Ekev1522.


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının İnternet öz-yeterliğini incelemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 247 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada Akın (2014) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılmış İnternet Öz-yeterliği Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik analizleri, T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının genel olarak internette 0-3 saat geçirdiği, interneti önemli bilgileri bulmak için kullandıkları görülmüştür. Türkçe öğretmeni adaylarının interneti hem kendi hem de diğer insanların sorularını yanıtlamak için etkili biçimde kullanabildikleri, önemli ve ilginç bilgileri internet aracılığıyla diğer insanlara iletebildikleri görülmüştür. Öğretmen adayları sosyal ağları diğer insanlarla etkili bir iletişim kurmak için kullandıkları görülmektedir. Erkek öğretmen adayları, sosyal ağları daha etkili kullandıklarını belirtmişlerdir. Türkçe öğretmeni adaylarının yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer, sınıf düzeyleri ile internet özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Anne ve baba mezuniyet durumlarının Türkçe öğretmeni adaylarının internet özyeterliklerini etkilediği görülmüştür. 7 saat ve üzeri sosyal medya kullanan Türkçe öğretmeni adaylarının, 4-6 saat sosyal medya kullanan Türkçe öğretmeni adaylarına göre sosyal ağ sitelerini etkili bir iletişim aracı olarak kullanabildikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İnternet Özyeterliği, Sosyal Medya, Teknoloji, Türkçe Öğretmeni Adayları, Yeterlik.

Abstract
The aim of this study is to examine the internet self-efficacy of Turkish pre-service teacher. Relational screening model, which is one of the quantitative research designs, was used. sample group of the research consists of 247 teachers studying at a state university located in the west of Turkey. The Internet Self-Efficacy Scale, which was validated and valid by Akın (2014), was used in the study. Descriptive statistical analysis, T-test, one way variance analysis (ANOVA), correlation analysis were used in the research. It was observed that the Turkish pre-service teachers who participated in the study generally spent 0-3 hours on the internet and used the internet to find important information. It has been observed that Turkish pre-service teachers can use the internet effectively to answer questions of both themselves and other people, and convey important and interesting information to other people via the internet. Turkish pre-service teachers are seen to use social networks to communicate effectively with other people. Male Turkish pre-service teachers stated that they use social networks more effectively. It is seen that there is no significant difference between the pre-service teachers' place, class levels and internet self-efficacy. It was observed that mother and father graduation status affects Turkish pre-service teachers' internet self-efficacy. According to the Turkish pre-service teachers who use social media for 7 hours or more, and the Turkish pre-service teachers who use social media for 4-6 hours, it can be seen that they can use social networking sites as an effective communication tool.

Keywords
Proficiency, İnternet Self-efficacy, Technology, Turkish Pre-service Teachers, Social Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri