eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTablo ve Grafiklere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
(INVESTIGATION OF THE PROBLEM POSING SKILLS ABOUT TABLES AND GRAPHICS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 299-322
Dergiye Geliş Tarihi : 12.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Tuğba Öçal - Ferice HAN, (24). Tablo ve Grafiklere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 299-322. Doi: 10.17753/Ekev1524.


Özet
The aim of this study was to examine the 5th grade students' problem-posing skills appropriate to the problem situations (unstructured, semi-structured and structured) about tables and graphs. The method of the present study was qualitative research method, because it enables to examine the problem-posing skills of the students in detail. In a public school, a total of 15 students, 5 of whom participated pilot study, were included to this study. In order to achieve the aim of the study, the students were given a scale of 9 problems, which was prepared in line with the pilot study and expert opinions. The students were asked to pose as much as problems related to scoreboard, frequency table and column graph. After the problems were posed, semi-structured interview form was applied to the students. Content analysis method was used for data analysis. When the findings gathered from the data collection tool were examined, it was seen that the students had difficulty in posing a problem sentence and a large part of the question sentences generated were related to the exercise category. With respect to data gathered, problem posing scale could be used in further studies that would study problem posing. Besides, instructional processes and including this topic in textbooks would be the suggestions of this study.

Anahtar Kelimeler
Exercise, Graph, Problem, Problem Posing, Table.

Abstract
Bu çalışmanın amacı 5.sınıf öğrencilerinin tablo ve grafikler ile ilgili problem durumlarına uygun problem kurma becerilerini incelemektir. Çalışma yöntemi, öğrencilerin problem kurma becerilerini ayrıntılı bir şekilde incelemeyi hedeflediği için nitel araştırma yöntemidir. Bir devlet okulunda 5. sınıflardan seçilen örneklemden toplam 15 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilere, çalışmanın hedefine ulaşmak için pilot uygulama ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan 9 problemden oluşan bir problem kurma ölçeği verilmiştir. Öğrencilerden veri işleme alanı ile ilgili problem kurma durumlarına uygun kurabilecekleri kadar problem kurmaları istenmiştir. Problemler kurulduktan sonra öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veri analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin problem cümlesi kurmada zorlandıkları ve oluşturulan soru cümlelerin büyük bir kısmının alıştırma kategorisi ile ilgili olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre çalışmada kullanılan ölçek farklı problem kurma çalışmalarında kullanılabilir ve öğrencilerin problem kurma becerilerini geliştirmek için öğretimde ve ders kaynaklarında daha fazla problem kurma çalışmalarına yer verilebilir.

Keywords
Alıştırma, Grafik, Problem, Problem Kurma, Tablo.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri